หน้าหลัก arrow ภาพกิจกรรม
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2549
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2553
8.ภาคสนามชั้นปีที่ 4_2553(หญิง)ณ ค่ายฝึกเขาชนไก้ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
7.ภาคสนามชั้นปีที่ 4_2553(ชาย) ณ ค่ายฝึกเขาชนไก้ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
6.ภาคสนามชั้นปีที่ 5_2553(หญิง)ณ ค่ายฝึกเขาชนไก้ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
5ภาคสนามชั้นปีที่ 5_2553(ชาย) ณ ค่ายฝึกเขาชนไก้ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
4.ภาคสนามชั้นปีที่ 2_2553 ณ เขาตะกุดรัง อ.วังนำเขียว จ.นครราชสีมา 
3.ภาคสนามชั้นปีที่ 3_2553 ณ เขาตะกุดรัง อ.วังนำเขียว จ.นครราชสีมา 
2.ภาคที่ตั้ง 4-5 ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
1.ภาคที่ตั้ง 1-3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2552
15. คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดูงานวินัยนักศึกษาและการทหาร มทส.
14.แนะนำเด็นนักเรียนโคว้ต้าสอบสัมภาษณ์ 2553
13.ภาคสนามชั้นปีที่ 4_2552(หญิง)ณ ค่ายฝึกเขาชนไก้ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
12.ภาคสนามชั้นปีที่ 4_2552(ชาย) ณ ค่ายฝึกเขาชนไก้ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
11.ภาคสนามชั้นปีที่ 5_2552(หญิง)ณ ค่ายฝึกเขาชนไก้ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
10ภาคสนามชั้นปีที่ 5_2552(ชาย) ณ ค่ายฝึกเขาชนไก้ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
9.ภาคสนามชั้นปีที่ 2_2552 ณ เขาตะกุดรัง อ.วังนำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553
8.ภาคสนามชั้นปีที่ 3_2552 ณ เขาตะกุดรัง อ.วังนำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2553
7.ยินดีกับบัณฑิตใหม่ว่าที่ร้อยตรี มทส.
6.ภาคที่ตั้งชั้นปีที่4-5_2552 ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
5.ค่ายนศท1-3 ศูนย์ฝึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4.ค่ายคุณธรรมวินัยนักศึกษา เยี่ยมเลี้ยงขนมเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
3.ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-5 สังกัดกรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.ภาพกิจกรรมศูนย์ทดสอบร่างกายผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2552 ณ อาคารสถานกีฬาและสุขภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.ภาพสัมมนารูปแบบการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่เชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2551
ภาพกิจกรรมภาคที่ตั้ง2551 (ปี4-5) ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
ภาพกิจกรรมภาคที่ตั้ง2551 (ปี1-3) ณ ศุนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 11 กันยายน 2551
ภาพกิจกรรมรับปริญญาของบรรดาว่าที่ร้อยตรี มทส ปีการศึกษา 2550 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสึรนารี วันที่ 29 ตุลาคม 2551
ภาพกิจกรรมสวนสนามของบรรดา นศท. ศูนย์ฝึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2551 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2
ภาพกิจกรรมภาคสนาม ปี 2-3 ณ สนามยิงปืนใหญ่รถถัง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ภาพกิจกรรมภาคสนาม ปี 4-5 ณ ค่ายเขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000