หน้าหลัก
 

Login Form

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
 

รับฟังข่าวสารทางวิทยุ

รับชมข่าวสารทางทีวี

ใครบ้างที่ ONLINE

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

101534 ผู้เยี่ยมชม
 
ข่าวประกาศ จากงานวินัยนักศึกษาและการทหาร
เขียนโดย Administrator   
22.ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเงินรางวัลสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่กระทำผิดระเบียบวินัยจราจรน้อยที่สุด 3 อันดับแรก อันดับที่1 เงิน 20,000 บาท อันดับที่2 เงิน 15,000 บาท อันดับที่3 เงิน 10,000บาท โดยจะมอบให้ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2557 (สาขาที่ได้รับปี2555 ดังนี้ อันดับ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร อันดับ 2 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อันดับ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ) สาขาไหนอยากได้ความดีและเงิน...ก็ทำเองนะครับ
21.รายชื่อพี่วินัยสาขาวิชาต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาศาสตร์การกีฬาสาธารณสุขศาสตร์แพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์เทคโนโลยีการผลิตพืชเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เทคโนโลยีอาหารวิศวกรรมเกษตรและอาหารวิศวกรรมขนส่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมโทรคมนาคมวิศวกรรมพอลิเมอร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมธรณีวิทยาศาสตร์แบบก้าวหน้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
20.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแจ้งผลการลงโทษทางวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 2/2556
19.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแจ้งผลการลงโทษทางวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 1/2556
18.แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา 
16.แบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษารุ่นน้อง
15.ประกาศข้อปฏิบัติการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา 2556
14. ประกาศ หน้าที่ คุณสมบัติ บทลงโทษพี่วินัย ปี 2556
13. แผนงานการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา ปีการศึกษา
10.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแจ้งผลการลงโทษทางวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 5/2555
9.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแจ้งผลการลงโทษทางวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 4/2555
7.ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเงินรางวัลสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่กระทำผิดระเบียบวินัยจราจรน้อยที่สุด 3 อันดับแรก อันดับที่1 เงิน 20,000 บาท อันดับที่2 เงิน 15,000 บาท อันดับที่3 เงิน 10,000บาท โดยจะมอบให้ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2556 (สาขาที่ได้รับปี2554 2 สาขา 1/2) สาขาไหนอยากได้ความดีและเงิน...ก็ทำเองนะครับ
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง  แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 ประกาศนี้ใช้กับนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาB54*****เป็นต้นไป ซึ่งนักศึกษาใหม่จะมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดสภาพนักศึกษา จะต่างจากนักศึกษารุ่นพี่ที่มี 100 คะแนน ทุกปีการศึกษาครับ
4. รักเพื่อนจงเตือนกัน อย่าติดพันพนันบอล พบเห็นผู้เล่น หรือเจ้ามือ หรือพบเพื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพนันฟุตบอล โปรดแจ้ง Call Center 044223123 
3. การขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ของนักศึกษาที่ได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา
2. พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
1.  ภาพรณรงค์การแต่งกาย  ปีการศึกษา 2556
แจ้งการรับน้องที่ไม่เหมาะสมขณะนี้ได้ทาง Call Center 0-4422-3123 
 
 

ข่าวเศรษฐกิจ

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000