Get Adobe Flash player

รับสมัครนักศึกษาไทยเข้ารับการคัดเลือก

เป็นตัวแทนนักศึกษา มทส. ร่วมโครงการ

หลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2562

<ศึกษารายละเอียดและกรอกใบสมัคร Online Click!! >

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2562