Get Adobe Flash player

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
เป็นองค์กรสาธารณกุศล
รับสมัครทุน ปีการศึกษา 2562
สำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร
มีระเบียบวินัยและจริยธรรม และ
GPAX สิ้นภาค 1/2561 ไม่ต่ำกว่า 2.50

**ส่งใบสมัครที่งานทุนการศึกษา
**ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เท่านั้น

1.) อ่านรายละเอียด ประกาศ <คลิกที่นี่>
2.) ดาวน์โหลดใบสมัคร <คลิกที่นี่>