Get Adobe Flash player

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
เป็นองค์กรสาธารณกุศล
รับสมัครทุน ปีการศึกษา 2561
สำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร
มีระเบียบวินัยและจริยธรรม
และไม่ได้รับทุนอื่นใด
GPAX สิ้นภาค 1/2560 ไม่ต่ำกว่า 2.50
นักศึกษาที่สนใจให้สมัคร online เท่านั้น
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
*** ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะสมัคร

1.) อ่านรายละเอียด ประกาศ <คลิกที่นี่>
2.) สมัคร Online <คลิกที่นี่>
***ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 เท่านั้น