Get Adobe Flash player

....สำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 รับสมัครสอบ
แข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
ที่เว็บไซต์ก.พ.หัวข้อทุนการศึกษา<เว็บไซต์ ก.พ.>