Get Adobe Flash player
Thai English French German Italian Japanese Korean Spanish

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ., กรอ.)
วิธีการบริจาคทุนการศึกษา
ช่องทางรับข้อเร้องเรียนสำหรับผู้พิการ

ข่าวจากมหาวิทยาลัย

 
ข่าวจากอาจารย์/สำนักวิชา


     ข่าวนัดหมายจากอาจารย์ สำนักวิชา
     ที่แจ้งผ่าน ศูนย์บริการการศึกษา
     <รายการข่าวประกาศ>
     <ข่าวจากระบบลงทะเบียน>

 

 
ข่าวรายวันจากมหาวิทยาลัย

พยากรณ์อากาศ


สุรนารีเกมส์
รายชื่อโครงการที่รับนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม(บ.นานมีจำกัด)


มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท
เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า แบบไม่ต่อเนื่อง
สำหรับนักศึกษาที่มีจริยธรรม ขาดแคลนทุนทรัพย์
มีผลการเรียนดี Gpax สิ้นภาค 2/2559 ไม่ต่ำกว่า 3.00


หมดเขตวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560
<รายละเอียด>
<ใบสมัคร>


ทุนการศึกษาคุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษา
กลุ่มบริษัททีโอเอและกรรมการมูลนิธิ
คุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาละ 1 ทุน เพื่อเป้นค่าเล่าเรียน
ค่าหอพัก และค่าครองชีพ ตลอดปีการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะขึ้นชั้นปีที่ 2 (รหัส B59xxxxx)
- ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า
- ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
- คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559 ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว
- เป็นผู้มีประวัติเคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรม ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หมดเขต วันที่ 30 มิถุนายน 2560
รับสมัครทุนค่าครองชีพรายเดือน ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาทุนช่วยค่าครองชีพรายเดือน
สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ประจำปีการศึกษา 2560
เป็นทุนให้เปล่า เพื่อเป็นค่าครองชีพสำหรับนักศึกษา
เดือนละ 3,000 บาท 12 เดือน รวม 36,000 บาท ต่อคน


คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี B57-59 
ไม่ได้รับทุนใดๆ ที่มีเงินเกินกว่า 30,000 บาท (ยกเว้นทุนกู้ยืม)

GPAX 2/2559 ไม่ต่ำกว่า 2.50
เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
มีความประพฤติเรียบร้อย มีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 26 มิถุนายน 2560

รับทุนการศึกษาวันไหว้ครู 20 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดประกาศ <Click!อ่านรายละเอียด>

ใบสมัคร <Click! download ใบสมัคร> <Click! download ตัวอย่างการเขียนใบสมัคร>


ทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย (หมดเขต 30 มิย. 2560)

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
เพื่อไปศึกษาต่อ ใน พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ระดับปริญญาโท/เอก
2. ทุนเพื่อการวิจัย
3. ทุนระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

หมดเขต วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

รับสมัครทุนศึกษาต่อปริญญาเอก

สาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
(ปริญญาเอก) สาขาชีวเวชศาสตร์ หรือ
สาขาจุลชีววิทยา
โดยมีการทำวิจัย ในหัวข้อเรื่อง


“Transport of chemotherapeutic agents,isolated from bacteria, across blood brain barrier”

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน และตั้งใจจริง

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1. รศ.ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์  โทรศัพท์: 044-224620 หรือ 086-9978220,
Email: nuannoi@sut.ac.th
2. ดร. นวรัตน์ นันทพงษ์ โทรศัพท์: 044-224282 หรือ 086-2608033,
Email: nawarat@sut.ac.th


ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานจากกองทุน กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ร่วมกับบริษัทชั้นนำ
หาตำแหน่งงานให้กับนักเรียน/
นักศึกษากองทุน หลายอัตรา
โดยสมัครผ่านระบบ
Job online

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา
ที่ประสงค์จะสมัครทุนในโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.รุ่นที่ 18)

เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา

สายตรงถึงผู้ช่วยอธิการบดี

ทุนสำหรับนักศึกษา

ทุนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

ตรวจสอบEMS/สิ่งของจากไปรษณีย์ Click!

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday84
mod_vvisit_counterYesterday122
mod_vvisit_counterThis week484
mod_vvisit_counterLast week952
mod_vvisit_counterThis month4646
mod_vvisit_counterLast month5030
mod_vvisit_counterAll days843480

Online (10 minutes ago): 6
Your IP: 202.28.42.62
,
Today: Jun 28, 2017