งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555
 

 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา
  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 และเป็นขวัญกำลังใจ
  แก่นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี
  มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษา
  โดยมีปณิธาน "ถ้าเรียนได้  ต้องได้เรียน"

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  • ประกาศการให้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2555 <Click!>
  • กำหนดการให้กู้ยืม  <Click!>
  • ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษา และผู้กู้รายใหม่ ดำเนินการดังนี้

รายการที่ต้องดำเนินการ

วันที่ดำเนินการ / หมายเหตุ

1. บันทึกคำขอกู้ กรณีเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555
ในระบบ <e-studentloan Click!> โดยใช้ internet Explorer
(ไม่ใช้ Chrome หรือ FileFox จะค้นหาสำนักวิชาไม่ได้)
วันที่ 1 มีนาคม2555 เป็นต้นไป
2. จัดทำเอกสาร 
2.1 <ใบตรวจสอบเอกสาร Click!>  
2.2 <คำขอกู้ กยศ-มทส 101 Click!> 
2.3 หนังสือรับรองรายได้  

      2.3.1 กรณีบิดามารดา ประกอบอาชีพที่มีเงินเดือน ให้แนบ Slipเงินเดือน
               และ หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดา มารดา 

 

      2.3.2 กรณีบิดามารดา ประกอบอาชีพที่ไม่มีเงินเดือน
              ให้รับรองรายได้ด้วยแบบฟอร์ม กยศ-มทส 102 <แบบฟอร์มClick!>
              โดยให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป เป็นผู้ลงนามรับรอง
              และแนบสำเนาบัตรข้าราชการที่ลงนามสำนาถูกต้องด้วย

 

      2.3.3 กรณีมีเงินเดือนเพียงคนเดียว ต้องใช้ทั้งตามข้อ 2.3.1 และ 2.3.2

 
2.4 <แผนผังและรูปถ่ายบ้าน กยศ-มทส 104 Click!> 
2.5 <หนังสือรับรองสภาพครอบครัว กยศ-มทส 105 Click!>ใช้กรณีที่บิดา/มารดาติดต่อไม่ได้
หรือหย่าร้าง ไม่มีใบหย่า
2.6 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเอง 
2.7 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดาถ้าไม่มีบิดามารดาต้องมีผู้ปกครอง
2.8 สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ 
2.9 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 6 ภาคเรียน (ปพ.)  

3. นักศึกษาใหม่ รับ/ส่ง เอกสารขอกู้
    >> ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
    >> เพื่อให้เอกสารเรียบร้อยถูกต้อง งานทุนการศึกษาจะให้คำแนะนำ
           การกรอกข้อมูลและการเตรียมเอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ ทุกคน         
    >> นำสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับมาด้วยเพื่อยื่นขอเปิดบัญชี กยศ.

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555
4. ส่งเอกสารทั้งหมด และรับการสัมภาษณ์ ที่งานทุนการศึกษานักศึกษาใหม่(รหัสB55xxxxx)
ส่งวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555
5. ตรวจสอบประกาศผลการพิจารณา ที่เว็บไซต์งานทุนการศึกษาวันที่ 14 มิถุนายน 2555
6. ตรวจสอบสถานะทุน ที่ระบบลงทะเบียน reg.sut.ac.th
เพื่อขอยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนภาค 1/2555
ถ้าไม่มีสถานะทุน ให้แจ้งแก้ไขภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
7. ประชุมชี้แจงการทำสัญญากู้ รับเอกสารทำสัญญา รับบัญชีธนาคารวันที่ 15 มิถุนายน 2555
8. ส่งสัญญา และยืนยันค่าเล่าเรียนวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2555
  • นักศึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน หรือมีปัญหาที่ขั้นตอนใด
    ให้สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา
    โทรศัพท์ 044-223114-5, 044-223129 หรือที่ webboard งานทุน

 
การกู้ยืม กยศ.
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้475
mod_vvisit_counterเมื่อวาน647
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3807
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3912
mod_vvisit_counterเดือนนี้2480
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว25236
mod_vvisit_counterทั้งหมด703515

Online (20 minutes): 19
Your IP: 23.22.250.113
,
Today: Sep 04, 2015
download เพื่อนำไปติดตั้งให้อ่าน pdf File