งานกิจกรรมนักศึกษา นำนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ เถื่อนถ้ำ และประธานสภานักศึกษา นางสาววนาลี ปะระราช
เข้ารับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณพิเศษโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสำนึกต่อส่วนรวม
และร่วมพัฒนาประเทศตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย”
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กทม.