ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

วิดีโอบรรยาย

R2R: Routine to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจำ (1/5)

วิดีโอการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยสถาบัน: R2R: Routine to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจำ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตอนที่ 1/5

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 04:31 น.)

 

R2R: Routine to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจำ (2/5)

วิดีโอการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยสถาบัน: R2R: Routine to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจำ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตอนที่ 2/5

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 04:30 น.)

 

R2R: Routine to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจำ (3/5)

วิดีโอการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยสถาบัน: R2R: Routine to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจำ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตอนที่ 3/5

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 04:30 น.)

 

R2R: Routine to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจำ (4/5)

วิดีโอการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยสถาบัน: R2R: Routine to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจำ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตอนที่ 4/5

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 04:30 น.)

 

R2R: Routine to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจำ (5/5)

วิดีโอการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยสถาบัน: R2R: Routine to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจำ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตอนที่ 5/5

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 04:30 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...