« 1 ... 5 6 7 (8) 9 »
 : 
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/3/2011 7:40:00 (2031 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
 : 
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/3/2011 3:03:03 (2571 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
 : 
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 23/12/2010 3:53:23 (3156 ครั้งที่อ่าน)

ให้ยกเลิกความในข้อ 14 แห่งระเบียบ มทส. ว่าด้วย เงินสำรองจาย พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้ในระเบียบนี้แทน

อ่านต่อ... | 277 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
 : 
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 28/7/2010 8:33:05 (2505 ครั้งที่อ่าน)

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การไปประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2549
(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การไปประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2550
รายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ปรากฏในข้อ 5, 6 และ 7 (หน้า 2 และ 3)

อ่านต่อ... | 683 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
 : 
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 15/6/2010 8:34:12 (2352 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
 : 
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 15/6/2010 8:33:10 (2675 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
 : 
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 15/6/2010 8:31:07 (2869 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
 : 
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 15/6/2010 8:28:26 (1546 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
 : 
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 15/6/2010 8:26:52 (2410 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
 : 
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 15/6/2010 8:25:44 (2057 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
« 1 ... 5 6 7 (8) 9 »
มี 13 คนกำลังใช้งาน (มี 7 คนกำลังใช้งาน )

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 13

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Page Load Statistics: 0.276 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource