เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
หัวข้อข่าว
« 1 2 (3) 4 5 6 7 »
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 26/11/2013 15:13:17 (372 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ ว่าด้วย บ้านพักบุคลากร พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 30/9/2013 16:20:00 (463 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ ว่าด้วย เงินยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 30/9/2013 16:16:39 (369 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 30/9/2013 16:15:20 (387 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 30/9/2013 16:13:51 (629 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบม ว่าด้วย กองทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 25/9/2013 10:18:23 (301 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 30/7/2013 15:05:47 (440 ครั้งที่อ่าน)


คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 3/4/2013 15:49:16 (586 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 18/3/2013 13:50:00 (707 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 18/3/2013 13:49:04 (678 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
« 1 2 (3) 4 5 6 7 »
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 3 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 3

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Page Load Statistics: 1.163 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource