เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
หัวข้อข่าว
« 1 2 (3) 4 5 6 »
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 5/7/2012 13:40:00 (691 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย เงินยืมเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 5/7/2012 13:30:00 (629 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย กองทุนการศึกษาบุญชู-กระแสร์ แสงอาทิตย์ พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 5/7/2012 13:30:00 (533 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย การขึ้นเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 5/7/2012 13:30:00 (848 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 30/4/2012 11:21:14 (1038 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย กองทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 28/2/2012 13:33:33 (1151 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 28/2/2012 13:31:59 (985 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ข้อบังคับ มทส. เรื่อง ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 9/1/2012 10:00:28 (1133 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. เรื่อง ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 9/1/2012 9:58:13 (1010 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. เรื่อง ว่าด้วย กองทุนการศึกษา พันตำรวจเอก ดร.ช่วงชัย สัจจพงษ์ พ.ศ. 2554
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 9/1/2012 9:56:39 (1205 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
« 1 2 (3) 4 5 6 »
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 6 คนกำลังใช้งาน (มี 5 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 6

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Page Load Statistics: 1.255 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource