SUT SUSTAINABILITY | SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

กิจกรรม “14 กุมภา ชาว มทส. มอบถุงยา..พอเพียง..ที่เพียงพอ รพ.มทส”

 November 17, 2020  green“ถุงยา พอเพียง ที่เพียงพอ” เป็นการรวบรวมซองเอกสารที่ใช้แล้ว หรือกระดาษวัสดุสำนักงาน มาประดิษฐ์พับเป็นถุงยา พร้อมเปิดให้ผู้สนใจร่วมพับ และระบายสีตกแต่งเพื่อความสวยงาม มีการตั้งจุดรับบริจาคกระดาษ และพับถุง พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมจิตอาสา พับถุงยาพร้อมใช้เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลแทนความรัก ความความห่วงใย ที่มีให้แก่คนไข้ของโรงพยาบาล
ที่มา

http://www.suth.go.th/album/847
https://www.facebook.com/watch/live/?v=790240444812228&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sutnews&set=a.3011738708838835