รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
กิจกรรมหน่วยงาน


สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิจัยวัสดุ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ The 2nd Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2019) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2019-07-10 ถึง 2019-07-12

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ณราศักดิ์ พันเดช นักศึกษา มทส. SUT Student


นำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ Oral presentation ในหัวข้อ Effects of the Van de Waals Interactions on Structural and Electronic Properties of CH3NH3(Pb,Sn)(Cl,Br,I)3 Halide Perovskites ในการประชุม The 2nd Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2019) ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม The Zign Hotel, พัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยทุนโครงการ พสวท.

2019-07-09 ถึง 2019-07-13

MRS Thailand 2019

Thailand

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ฐานันต์ จันทร์แจ่มศรี นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมประชุม 14th International Conference on Materials Chemistry at Aston University, Birmingham, United Kingkom from 8-11 July 2019

2019-07-08 ถึง 2019-07-11

Aston University

United Kingdom

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ภัทรพงศ์ นิจอภัย นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมประชุม 14th International Conference on Materials Chemistry at Aston University, Birmingham, United Kingkom from 8-11 July 2019

2019-07-08 ถึง 2019-07-11

Aston University

United Kingdom

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ธนวัฎ สวัสดี นักศึกษา มทส. SUT Student


ทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันวิจัย RIKEN เมือง Saitama

2019-06-29 ถึง 2020-01-15

RIKEN, Nishina Hall

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Yupeng Yan คณาจารย์ SUT Faculty


หารือความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน

2019-06-26 ถึง 2019-06-30

Harbin Engineering University

P.R. China

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
รศ. ดร. ประพันธ์ แม่นยำ คณาจารย์ SUT Faculty


หารือความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน

2019-06-26 ถึง 2019-06-30

Harbin Engineering University

P.R. China

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์ คณาจารย์ SUT Faculty


หารือความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน

2019-06-26 ถึง 2019-06-30

Harbin Engineering University

P.R. China

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


หารือความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน

2019-06-26 ถึง 2019-06-30

Harbin Engineering University

P.R. China

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ คณาจารย์ SUT Faculty


หารือความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน

2019-06-25 ถึง 2019-06-30

Harbin Engineering University

P.R. China

Outbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] 89 [ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018