รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ศ. ดร. Sergey Meleshko คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย / ไปเยี่ยมครอบครัว

2019-02-25 ถึง 2019-03-19

Russia

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
กิจกรรมหน่วยงาน


เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ Modern Treatment of Partial Differential Equations (Symmetry 2019) ในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562

2019-01-14 ถึง 2019-01-18

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Prof. Afendikov
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร

2019-01-14 ถึง 2019-01-14

Keldysh Institute of Applied Mathematics

Russia

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Prof. Alexander l. Aptekarev
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร

2019-01-14 ถึง 2019-01-14

Keldysh Institute of Applied Mathematics

Russia

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ผศ. ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวารี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม 23th International Congress of Zoology เรื่อง Mammal diversity survey in the natural protected area of Sirindhorn Dam, Ubon Ratchatani Province, Thailand จัดโดย The Zoological Society of Southern Africa ในระหว่างวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2563

2020-07-19 ถึง 2020-07-24

The Zoological Society of Southern Africa

South Africa

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
Dr. Colin Strine คณาจารย์ SUT Faculty


ได้รับเชิญจาก Edupet Education - Symposium Coordinator เป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง Venomous snakes as flagship species 2019

2019-10-10 ถึง 2019-10-12

Burgers Zoo, Arnhem

Netherlands

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
Dr. Subbiah Poopathi
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer Exchange


ผู้รับทุน Short Term ICMR-DHR International Fellowships จากรัฐบาลประเทศอินเดีย เพื่อมาทำวิจัยในหัวข้อ "Acquiring training on methods to improve eco-friendly acceptance of silver nanoparticles of the bacterial strains for mosquito control" ณ มทส ภายใต้การกำกับดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ ศิริ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562

2019-09-01 ถึง 2019-11-30

ICMR-Vector Control Research Centre

Thailand India

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
Dr. Colin Strine คณาจารย์ SUT Faculty


กิจกรรม Joint Statistics Bootcamp with Wildlife Conservation Society Malaysia

2019-08-19 ถึง 2019-08-30

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงาน Role of Neuropeptide Y and leptin during the reproductive cycle in the native Thai chicken (Invited Speech) ในที่ประชุม The 5th International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2562

2019-07-21 ถึง 2019-07-24

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
กิจกรรมหน่วยงาน


เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ The 2nd Young Conservation Scientists Conference ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562

2019-06-24 ถึง 2019-06-26

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018