รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ผศ. ดร. เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุม MIS-IMH research school on Mathematics of Data วันที่ 4-13 มีนาคม 2563 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2020-03-04 ถึง 2020-03-13

Vietnam

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Mr. AMLAN KANTI HALDER
นักวิจัย Researcher


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของ Professor Dr.PROF. Sergey Meleshko ตั้งแต่วันที่ 15-27 มกราคม 2563 ณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2020-01-15 ถึง 2020-01-27

PONDICHERRY UNIVERSITY Suranaree University of Technology

Thailand India

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Mr. PGL LEACH
นักวิจัย Researcher


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของ Professor Dr.PROF. Sergey Meleshko ตั้งแต่วันที่ 15-27 มกราคม 2563 ณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2020-01-15 ถึง 2020-01-27

DURBAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Suranaree University of Technology

Thailand South Africa

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Assoc. Prof. Dr. Eckart Schulz คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง On Image Noise Reduction Using Wavelet Methods ในที่ประชุมวิชาการ International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA2019) ณ The Tide Hotel, บางแสน ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562

2019-09-12 ถึง 2019-09-14

Thailand

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ผศ. ดร. เบญวรรณ โรจนดิษฐ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Some Fixed Point Results on Mb-Metric Spaces via Simulation functions ในที่ประชุม The International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA 2019) ณ The Tide Hotel, บางแสน ชลบุรี

2019-09-11 ถึง 2019-09-15

Thailand

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ศ. ดร. Sergey Meleshko ผู้บริหาร SUT Executives


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลพร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญจาก Novosibirsk State University (NSU) และสถาบันในกำกับ Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SBRAS) สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย ณ CERN สหพันธรัฐรัสเซีย และพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ในระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2562

2019-09-08 ถึง 2019-09-13

Novosibirsk State University (NSU)

Russia

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Mr. Evgenii Kaptsov
นักวิจัย Researcher


ปฏิบัติงานวิจัยในที่ปรึกษาของ Prof. Dr.Sergey V. Meleshko ณ สาขาคณิตศาสตร์

2019-03-01 ถึง 2020-02-29

ไม่ระบุหน่วยงาน

Russia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ศ. ดร. Sergey Meleshko คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย / ไปเยี่ยมครอบครัว

2019-02-25 ถึง 2019-03-19

Russia

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
กิจกรรมหน่วยงาน


เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ Modern Treatment of Partial Differential Equations (Symmetry 2019) ในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562

2019-01-14 ถึง 2019-01-18

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Prof. Afendikov
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร

2019-01-14 ถึง 2019-01-14

Keldysh Institute of Applied Mathematics

Russia

Inbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ] 82 [ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018