รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Dr. Christoph Herold คณาจารย์ SUT Faculty

หารือเพื่อวางแผนความร่วมมือด้านนิวตริโน (Neutrino Physics)
2019-05-16 ถึง 2019-05-21

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), GSI

Germany

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Yupeng Yan คณาจารย์ SUT Faculty

หารือเพื่อวางแผนความร่วมมือด้านนิวริโน (Neutrino Physics)
2019-05-16 ถึง 2019-05-21

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), GSI

Germany

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช คณาจารย์ SUT Faculty

หารือเพื่อวางแผนความร่วมมือด้านนิวริโน (Neutrino Physics)
2019-05-16 ถึง 2019-05-21

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), GSI

Germany

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty

หารือเพื่อวางแผนความร่วมมือด้านนิวตริโน (Neutrino Physics)
2019-05-16 ถึง 2019-05-21

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), GSI

Germany

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ธนัช ศังขะกฤษณ์ นักศึกษา มทส. SUT Student

เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ด้วยทุน The Royal Golden Jubilee Ph.D. scholarship ณ Osaka University ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 - 23 มกราคม 2563
2019-04-29 ถึง 2020-01-23

Osaka University

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช คณาจารย์ SUT Faculty

Steering Committee of Asia Tier Center Forum
2019-04-26 ถึง 2019-04-27

Dalgaebi, the conference house

South Korea

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. ดร. Christoph Herold คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ EMMI RAPID REACTION TASK FORCE หัวข้อ "Dynamics of Critical fluctuations: theory - phenomenology - HIC"
2019-04-08 ถึง 2019-04-12

GIS Darmstadt

Germany

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Mr. Bauy DIRGANTARA นักศึกษา มทส. SUT Student

เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ Theoretical Physics Division at Institute of High Energy Physics (IHEP) in Beijing for 5 months from April 1 - August 21, 2019
2019-04-01 ถึง 2019-08-31

Institute of High Energy Physics

P.R. China

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย Bayu Dirgantara นักศึกษา มทส. SUT Student

ไปปฏิบัติงานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง"Particular neutrino phenomenology and neutrino mass models"
2019-04-01 ถึง 2019-08-31

Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences (IHEP)

China

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Miss Dea Aulia Kartini นักศึกษา มทส. SUT Student

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานวิจัย ณ GSI Biophysics Department, Darmstadt, Germany ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2562
2019-04-01 ถึง 2019-10-31

GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmBH and The Facility for Antiproton and lon Research GMBH (FAIR)

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ] 80 [ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018