รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศ. นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้บริหาร SUT Executives


หารือแนวทางการดำเนินด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการกับผู้บริหาร Chalmers School of Entrepreneurship, Chalmers University of Technology

2019-01-30 ถึง 2019-01-30

Chalmers University of Technology

Sweden

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศ. นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Problem Based Learning (PBL) เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ ณ Aalborg University, Denmark

2019-01-29 ถึง 2019-01-29

Aalborg University

Denmark

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Mr. Felix Simma
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษามาแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติและร่วมเรียนรู้กับนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูแลของ อ. ดร.สนอง สุขแสวง

2019-01-28 ถึง 2019-02-22

Medical University of Innsbruck

Austria

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Mr. Philipp Sorschag
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


นักศึกษามาแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติและร่วมเรียนรู้กับนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูแลของ อ. ดร.สนอง สุขแสวง

2019-01-28 ถึง 2019-02-22

Medical University of Innsbruck

Austria

Inbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Global Affairs
Prof. Dr. Siegfried Schwarz
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


Integrated teaching with Dr.Sanong Suksaweang and the team for General Pathology and Clinical Pathology block during 21-23 November, 2018. Then regular visit to Chaiyapumi hospital for academic purposes on 24 November, 2018.

2018-11-21 ถึง 2018-11-24

Medical University of Innsbruck

Austria

Inbound
ทำการสอนร่วม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Global Affairs
Prof. Dr. Siegfried Schwarz
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


Annual teaching in General Pathology and Clinical Pathology block. Mainly teach pathophysiology on mitochondrial disorder, clinical specimen collection, POL-case discussion on diabetes insipidus (DI) concurrently work on PC about molecules of life and mutations by using RasMol finding the mutation. We also teach and practice venipuncture for second year medical students and dental students. Finally, we visit medical students at Chaiyapume hospital as well

2018-11-21 ถึง 2018-11-24

Medical University of Innsbruck

Austria

Inbound
ทำการสอนร่วม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผศ. ดร. พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง คณาจารย์ SUT Faculty


ไปเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Lived experience of Buddhist older adults living with multimorbidity ในการประชุมนานาชาติ Nursing, Midwifery and Gynecology, 2019 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ในระหว่างวันที่ 18 -28 พฤษาคม 2562

2019-05-18 ถึง 2019-05-28

Sweden

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
อ. พญ. ณิชารีย์ มุ่งกลาง คณาจารย์ SUT Faculty


นำนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมแข่งขัน 17th Inter-Medical School Physiology Ouiz ณ เมืองจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562

2019-08-20 ถึง 2019-08-23

Indonesia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
อ. ทพ. คณุตม์ แก้วสุวรรณะ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานในที่ประชุม 97th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research

2019-06-19 ถึง 2019-06-22

Canada

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
อ. ทพ. นนทวัฒน์ ชื่นศิริ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานในที่ประชุม 97th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research

2019-06-19 ถึง 2019-06-22

Canada

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018