รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
อ. ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงษ์ ผู้บริหาร SUT Executives


ร่วมงานสถาปนา Fuzhou University ครบ 60 ปี และเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือ

2018-10-25 ถึง 2018-10-28

Fuzhou University

P.R. China

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรนานาชาติ และหารือกิจกรรมนานาชาติ Global Project Based Learning

2018-09-18 ถึง 2018-09-22

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-07-11

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
นาง ชดช้อย รวยสูงเนิน ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-07-11

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
รศ. ดร. พรศิริ จงกล ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-07-11

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
อ. ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-07-11

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการออกแบบ
ผศ. ดร. อุทัย มีคำ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation เรื่อง Manufacturing wood plastic composite from rPET/HDPE/LDPE/UHMWPE reinforced rice husk fiber ในที่ประชุม 22nd International Conference on composite materials(ICCM22) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 10-17 สิงหาคม 2562

2019-08-10 ถึง 2019-08-17

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการออกแบบ
อ. ธนศักดิ์ พิทยากร คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้าน Parametric Modeling of football stadiums in the UK and Thailand ณ De Monfort University ประเทศอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2562 - 6 มิถุนายน 2566

2019-06-07 ถึง 2022-06-06

De Monfort University

United Kingdom

Outbound
ศึกษาต่อ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการออกแบบ
ผศ. ดร. อุทัย มีคำ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Green Thermoplastic Elastomer Reinforced With Microcellulose"

2018-11-26 ถึง 2018-11-30

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการออกแบบ
ผศ. ดร. อุทัย มีคำ คณาจารย์ SUT Faculty


Interfacial Adhesion Study of High Poly (carbonate) Loaded Expoxy Prepreg

2018-07-17 ถึง 2018-07-19

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ] 78 [ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018