รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Prof. Afendikov อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร
2019-01-14 ถึง 2019-01-14

Keldysh Institute of Applied Mathematics

Russia

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Prof. Alexander l. Aptekarev อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร
2019-01-14 ถึง 2019-01-14

Keldysh Institute of Applied Mathematics

Russia

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงาน Role of Neuropeptide Y and leptin during the reproductive cycle in the native Thai chicken (Invited Speech) ในที่ประชุม The 5th International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2562
2019-07-21 ถึง 2019-07-24

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
กิจกรรมหน่วยงาน

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ The 2nd Young Conservation Scientists Conference ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562
2019-06-24 ถึง 2019-06-26

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงาน Role of Neuropeptide Y in Maternal Behaior in the Female Native Thai Chicken
2019-06-10 ถึง 2019-06-13

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
นาย ภควัต คงปรีชา นักศึกษา มทส. SUT Student

เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุม International conference on materials research and nanotechnology ณ กรุงโรม ในระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2562
2019-06-09 ถึง 2019-06-13

Italy

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. สินีนาฏ ศิริ คณาจารย์ SUT Faculty

เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Photo-mediated green production of silver nanoparticles using bacterial genomic DNA ในที่ประชุม International Conference on Materials Research and Nanotechnology ในระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2562
2019-06-08 ถึง 2019-06-14

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
อ. ดร. สันติ วัฒฐานะ คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมประชุมวิชาการ “7th International Orchid Conservation congress” และเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Community Orchid Bank ณ KEW, Royal botanical garden สาธารณรัฐฝรั่ั่งเศส ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562
2019-05-26 ถึง 2019-06-01

KEW, Royal botanical garden

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน คณาจารย์ SUT Faculty

เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Comparative seed germination and seedling development of two species of Habenaria from Northern Thailand ในการประชุม 7th International Orchid Conservation Congress Royal ณ Botanic Gardens, Kew ประเทศอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562
2019-05-26 ถึง 2019-06-02

Botanic Gardens

United Stated

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานวิจัย
2019-04-06 ถึง 2019-04-19

United Stated

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] 75 [ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018