รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุสาขา
นางสาว ปิยกาญจน์ พูนเกิดมะเริง นักศึกษา มทส. SUT Student

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14

Fuzhou University

P.R. China

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุสาขา
นาย ภาคภูมิ ประชญาภูมิวงศ์ นักศึกษา มทส. SUT Student

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14

Fuzhou University

P.R. China

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุสาขา
นางสาว มานิต จำรัส นักศึกษา มทส. SUT Student

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14

Fuzhou University

P.R. China

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุสาขา
นางสาว แพรวพรรณ ฉิมกลาง นักศึกษา มทส. SUT Student

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14

Fuzhou University

P.R. China

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2019-01-13 ถึง 2019-02-01

Norway

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อ. ดร. นวลวรรณ สงวนศักดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุม The 13th Juno Collaboration Meeting
2019-01-13 ถึง 2019-01-19

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อ. ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2019-01-06 ถึง 2019-01-13

Chile

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Mr. Evgenii Kaptsov นักวิจัย Researcher

ปฏิบัติงานวิจัยในที่ปรึกษาของ Prof. Dr.Sergey V. Meleshko ณ สาขาคณิตศาสตร์
2019-03-01 ถึง 2020-02-29

ไม่ระบุหน่วยงาน

Russia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ศ. ดร. Sergey Meleshko คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานวิจัย / ไปเยี่ยมครอบครัว
2019-02-25 ถึง 2019-03-19

Russia

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
กิจกรรมหน่วยงาน

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ Modern Treatment of Partial Differential Equations (Symmetry 2019) ในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562
2019-01-14 ถึง 2019-01-18

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] 74 [ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018