รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการออกแบบ
ผศ. ดร. อุทัย มีคำ คณาจารย์ SUT Faculty

Interfacial Adhesion Study of High Poly (carbonate) Loaded Expoxy Prepreg
2018-07-17 ถึง 2018-07-19

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. อานิสงส์ จิตนารินทร์ Assoc. Prof. Dr. Masatoshi Sone คณาจารย์ SUT Faculty นักวิจัย Researcher

สำรวจและเก็บตัวอย่างทางธรณีวิทยา พื้นที่อ.ละงู อ.เมือง อ.ทุ่งหว้า จังวัดสตูล เพื่อการวิจัยด้านการลำดับชั้นหินมหายุคพาลีโอโซอิก บนแผ่นทวีปฉาน-ไทย
2019-06-02 ถึง 2019-06-08

University of Malaya มทส ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี และ University of Malaya

ไทย Malaysia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. อานิสงส์ จิตนารินทร์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการ Determination of sandstone porasity and permeability using X-ray microtomography
2019-04-02 ถึง 2019-04-03

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
อ. ดร. บุญณรงค์ อาศัยไร่ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ Quantitative Calculation of Original TOC Source Rock for Understanding HC Expulsion from the Huai Hin Lat Formation, Northeastern Thailand,
2019-03-30 ถึง 2019-04-08

United Arab Emirates

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. อานิสงส์ จิตนารินทร์ Dr. MARIE-BÉATRICE FOREL คณาจารย์ SUT Faculty นักวิจัย Researcher

สำรวจเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยา เพื่องานวิจัยด้านตะกอนวิทยาและการลำดับชั้นหิน พื้นที่ อ.ท่ากระดาน อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู จังหวัดสตูล
2018-07-22 ถึง 2018-07-31

Muséum National d’Histoire Naturelle

ฝรั่งเศส

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. ปรัชญา เทพณรงค์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Middle Triassic ostracods (Crustacea) From northern Thailand: first insight into their diversity and paleoenvironmental sighificance ในที่ประชุม 5th International Palaeontological Congress
2018-07-09 ถึง 2018-07-13

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. อานิสงส์ จิตนารินทร์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Earty to Middle Permian ostracods (crustaceans ) of Indochina terrane, central and northeastern Thailand: implication for palaeobiogeography ในที่ประชุม 5 International Palaeontological Congress
2018-07-09 ถึง 2018-07-13

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. อัฆพรรค์ วรรณโกมล ผู้บริหาร SUT Executives

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-07-11

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
นาย วรวิช โชติพรภากร นักศึกษา มทส. SUT Student

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุสาขา
นาย คุณากร เพ็ชรรัตน์ นักศึกษา มทส. SUT Student

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14

Fuzhou University

P.R. China

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] 73 [ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018