รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. อานิสงส์ จิตนารินทร์ Dr. Stephen Kershaw คณาจารย์ SUT Faculty นักวิจัย Researcher

สำรวจเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยา เพื่องานวิจัยด้านตะกอนวิทยาและการลำดับชั้นหิน พื้นที่ อ.ท่ากระดาน อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู จังหวัดสตูล
2018-07-22 ถึง 2018-07-31

Brunel University มทส

ไทย England

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
รศ. ร.อ. ดร กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ผู้บริหาร SUT Executives

เข้าร่วมประชุม 13th SEATUC Symposium 2019 ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562
2019-03-13 ถึง 2019-03-14

Vietnam

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
อ. ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงษ์ คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมประชุม 13th SEATUC Symposium 2019 ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562
2019-03-13 ถึง 2019-03-14

Vietnam

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
รศ. นอ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ผู้บริหาร SUT Executives

เดินทางไปหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ National Institute of Technology, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น
2019-01-30 ถึง 2019-02-01

National Institute of Technology

Japan

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ผู้บริหาร SUT Executives

เข้าร่วมประชุม TVET-CAMPUS 2nd Working Committee,2019
2019-01-09 ถึง 2019-01-12

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
นาง อาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา พนักงาน SUT Staff

เข้าร่วมประชุม TVET-CAMPUS 2nd Working Committee,2019
2019-01-09 ถึง 2019-01-12

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
นาย สรวิชญ์ หรดี นักศึกษา มทส. SUT Student

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14

Fuzhou University

P.R. China

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
นางสาว สุภารัตน์ ค้างสันเทียะ นักศึกษา มทส. SUT Student

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14

Fuzhou University

P.R. China

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ผู้บริหาร SUT Executives

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
อ. ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ ผู้บริหาร SUT Executives

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018