รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/-
นาย อุดมศักดิ์ บัวสำราญ

การอบรมการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ
2018-12-06 ถึง 2018-12-06 ไทย

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
In Thailand

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
Miss Catherine M. Wong

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd.
2019-01-07 ถึง 2019-04-30 Canada

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Inbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
Miss Qian Chen

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สุรสัมมนาคาร มทส.
2018-01-02 ถึง 2019-02-15 China

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Inbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
นางสาว  กนกวรรณ ขานรินทร์

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์ เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ PKT Logistics, Malaysia ซึ่งเป็นบริษัท University Utara Malaysia (UUM)
2018-11-14 ถึง 2019-03-15 Malaysia

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
นางสาว   คณาธิป สารนอก

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Green World Genetics Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
2018-12-10 ถึง 2019-03-01 Malaysia

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
นางสาว ชฎาพร ไชยพันธ์

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Green World Genetics Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
2018-12-10 ถึง 2019-03-01 Malaysia

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
นาย   ฐานทัพ เทียนทอง

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ C.T.E.C. Co., Ltd ประเทศกัมพูชา
2018-11-12 ถึง 2019-03-01 Combodia

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
นาย   ณัฐวุฒิ ธัญธนัชพรกุล


2018-11-12 ถึง 2019-03-01 Combodia

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
นาย   ธวัช ประทุมวัน

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ C.T.E.C. Co., Ltd ประเทศกัมพูชา
2018-11-12 ถึง 2019-03-01 Combodia

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
นาย ปรีชา บุญเลิศ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ C.T.E.C. Co., Ltd ประเทศกัมพูชา
2018-11-12 ถึง 2019-03-01 Combodia

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] 69 [ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018