รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Mr. Evgenii Kaptsov นักวิจัย Researcher

ปฏิบัติงานวิจัยในที่ปรึกษาของ Prof. Dr.Sergey V. Meleshko ณ สาขาคณิตศาสตร์
2019-03-01 ถึง 2020-02-29

ไม่ระบุหน่วยงาน

Russia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ศ. ดร. Sergey Meleshko คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานวิจัย / ไปเยี่ยมครอบครัว
2019-02-25 ถึง 2019-03-19

Russia

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
กิจกรรมหน่วยงาน

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ Modern Treatment of Partial Differential Equations (Symmetry 2019) ในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562
2019-01-14 ถึง 2019-01-18

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Prof. Afendikov อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร
2019-01-14 ถึง 2019-01-14

Keldysh Institute of Applied Mathematics

Russia

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Prof. Alexander l. Aptekarev อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร
2019-01-14 ถึง 2019-01-14

Keldysh Institute of Applied Mathematics

Russia

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงาน Role of Neuropeptide Y and leptin during the reproductive cycle in the native Thai chicken (Invited Speech) ในที่ประชุม The 5th International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2562
2019-07-21 ถึง 2019-07-24

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
กิจกรรมหน่วยงาน

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ The 2nd Young Conservation Scientists Conference ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562
2019-06-24 ถึง 2019-06-26

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงาน Role of Neuropeptide Y in Maternal Behaior in the Female Native Thai Chicken
2019-06-10 ถึง 2019-06-13

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
นาย ภควัต คงปรีชา นักศึกษา มทส. SUT Student

เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุม International conference on materials research and nanotechnology ณ กรุงโรม ในระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2562
2019-06-09 ถึง 2019-06-13

Italy

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. สินีนาฏ ศิริ คณาจารย์ SUT Faculty

เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Photo-mediated green production of silver nanoparticles using bacterial genomic DNA ในที่ประชุม International Conference on Materials Research and Nanotechnology ในระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2562
2019-06-08 ถึง 2019-06-14

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1199 Record : 120 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] 68 [ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018