รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
นาย อุดทวิทย์ มณีวรรณ

International Training Course on Resilient City Projects and iCities 2018 Conference มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. Opening Resilient City Projects and iCities 2018 Conference: Seminar Session:-University Social Responsibility and Planning Education -Disaster Management / Transdisciplinary education -Grounded planning from the community perspective -Social perspective to planning education -Rural Planning and planning education: An international perspective 2. Training course 1: Water Environment and sustainable environment at Department of Urban Planning, NCKU, Tainan city 3. Visiting the Magic school of Green Technologies at East district, Tainan city 4. Stage presentation: Department of Urban Planning, NCKU, Tainan city 5. Thai participants: Discussion and making plan for Tainan city visiting program, Department of Urban Planning, NCKU,Tainan 6. Field study: -Linhousilin Forest Park at Chaoyi raod, Chaozhou township, Pingtung County -Ur-Pho Gully at Guyi road, Laiyi township, Pingtung County -Tjaljaavus Tribe and new Laiyi tribe settlement Pingtung County 7. Visiting program: Visiting Tainan Enterprise, EVEREST TEXTILE CO., LTD. Shanshang District, Tainan city Chimei Happiness Factory, Rende District, Tainan city Taiwan Metal Creation Museum, Yongkang District, Tainan, city. Lucidity enterprise Co., Ltd. (Automotive components), Annan District, Tainan city 8. Business Matchmaking at Anping District, Tainan city. 9. Visiting program: Southern Taiwan Science Parks / Southern Taiwan Innovation and Research Park, Xinshi District, Tainan city 10. Thai participants: Project Discussion and Presentation 1, Department of Urban Planning, NCKU, Tainan city 11. Visiting program: ITRI (Industrial technology Research Institute) , Hsinchu city 12. Visiting program: Chung Hua University at Wufu road, Xiangshan District, Hsinchu city CECI Engineering Consultants, Inc. , Neihu District , Taipei city Earthquake Museum of Taiwan, Wufeng District, Taichung city 13. Thai participants: Project Discussion and Presentation 2, seminar room, Chung Hua University, Hsinchu city
2018-10-25 ถึง 2018-11-06 Taiwan, Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
Miss Catherine Wong

เดินทางมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2019-01-07 ถึง 2019-04-24 Canada

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Inbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
Miss Chen Qian

เดินทางมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ณ สุรสัมมนาคาร มทส. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
2018-12-01 ถึง 2019-02-15 People's Republic of China

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Inbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
Mr. Clayton Nelson Ikuta

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท Western Digital (Thailand) Co., Lte เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติได้อำนวยความสะดวกด้านที่พัก การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการต่อวีซ่าในช่วงเวลาที่ฝึกปฏิบัติการ
2018-09-01 ถึง 2018-12-31 Canada

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Inbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
Mr. Jordan Alexander Johnson

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท HGST (Thailand) Co., Ltd. เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติได้อำนวยความสะดวกด้านที่พัก การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการต่อวีซ่าในช่วงเวลาที่ฝึกปฏิบัติการ
2018-09-01 ถึง 2018-12-31 Canada

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Inbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
Mr. Mathieu Francis Cyr

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท Western Digital (Thailand) Co., Lte เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติได้อำนวยความสะดวกด้านที่พัก การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการต่อวีซ่าในช่วงเวลาที่ฝึกปฏิบัติการ
2018-09-01 ถึง 2018-12-31 Canada

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Inbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
Mr. Ramon Dionisio

เดินทางมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2019-01-07 ถึง 2019-04-24 Canada

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Inbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
Ms. Tebenguni Makhosazana Nxumalo

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท Western Digital (Thailand) Co., Lte เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-09-01 ถึง 2019-08-30 South Africa

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Inbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
น.ส. กนกกร ควรตะขบ

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ College of Ariculture and Applied Biology, Can Tho University, Vietnam
2018-11-13 ถึง 2019-03-02 Vietnam

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
นางสาว กนกวรรณ ชานรินทร์

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ PKT Logistics Group Sdn. Bhd
2018-11-12 ถึง 2018-03-01 Malaysia

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] 66 [ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018