รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
รศ.ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ

หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Joint Ph.D in Entrepreneurship) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Southeast Asia Journal of Transformational Entrepreneurship รวมทั้งหารือแนวทางการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านวิทยาการข้อมูลกับ Coventry University
2019-02-04 ถึง 2019-02-06 United Kingdom

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
รศ.ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ

ศึกษาแนววทางการปฏิบัติงานด้านความเป็นผู้ประกอบการ ณ Skylab, Denmark Technology University
2019-02-01 ถึง 2019-02-01 Sweden

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
รศ.ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Gothenburg University ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานด้านความเป็นผู้ประกอบการมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2019-01-31 ถึง 2019-01-31 Sweden

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
รศ.ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ

หารือแนวทางการดำเนินด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการกับผู้บริหาร Chalmers School of Entrepreneurship, Chalmers University of Technology
2019-01-30 ถึง 2019-01-30 Sweden

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
รศ.ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ

ศึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Problem Based Learning (PBL) เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ ณ Aalborg University, Denmark
2019-01-29 ถึง 2019-01-29 Denmark

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
น.ส. อินทรียา สุทธิวานิช

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2018-11-14 ถึง 2018-11-19 Malaysia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
นาย อุดมวิทย์ มณีวรรณ

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2018-11-14 ถึง 2018-11-19 Malaysia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/-
Marieti Debyora Gradiana, S.Si

บุคลากรจาก Universitas Sebelas Maret (UNS) มาแลกเปลี่ยนบุคลากรในการฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-10-24 ถึง 2018-11-09 Indonesia

แลกเปลี่ยนบุคลากร
Inbound

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/-
ดร. กมลลักษณ์ เทียมไธสง

ไปหารือและติดตามผลงานวิจัยตามเงื่อนไขของโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2560-2561 (โครงการ Characterization of T3SS effectors playing important role in the establishment of the symbiosis between bradyrhizobium strains and tropical legumes ณ Laboratory of tropical and Mediterranean Symbioses (LSTM)
2018-11-16 ถึง 2018-11-25 France

หารืองานวิจัย
Outbound

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ดร. อินทรียา สุทธิวานิช

International Training Course on Resilient City Projects and iCities 2018 Conference. 1. Opening and iCities 2018 Introduction at Department of Urban Planning, National Cheng Kung University (NCKU), Tainan 2. Seminar session: University Social Responsibility and Planning Education at NCKU, Tainan 3. iCities 2018 Keynote Speech: Professor Andrea Frank, Cardiff university, UK at NCKU, Tainan 4. Seminar session: Disaster Management / Transdisciplinary education Grounded planning from the community perspective Social perspective to planning education Rural Planning and planning education: An international perspective at Auditorium and seminar room, NCKU, Tainan 5. iCities 2018 Keynote Speech: Professor Jeffery Hou, University of Washington, USA at NCKU, Tainan city 6. Training course 1: Water Environment and sustainable environment at Department of Urban Planning, NCKU, Tainan city 7. Visiting the Magic school of Green Technologies at East district, Tainan city. 8. iCities 2018 Keynote Speech: Professor Steven Glodsmith, University of Utah, USA. Auditorium NCKU, Tainan city 9. Stage presentation: Department of Urban Planning, NCKU, Tainan city 10. Thai participants: Discussion and making plan for Tainan city visiting program, Department of Urban Planning, NCKU,Tainan 11. Field study: Linhousilin Forest Park at Chaoyi raod, Chaozhou township, Pingtung County Ur-Pho Gully at Guyi road, Laiyi township, Pingtung County Tjaljaavus Tribe and new Laiyi tribe settlement Pingtung County 12. Visiting program: Visiting Tainan Enterprise, EVEREST TEXTILE CO., LTD. Shanshang District, Tainan city Chimei Happiness Factory, Rende District, Tainan city Taiwan Metal Creation Museum, Yongkang District, Tainan, city. Lucidity enterprise Co., Ltd. (Automotive components), Annan District, Tainan city 13. Business Matchmaking at Anping District, Tainan city. 14. Visiting program: Southern Taiwan Science Parks / Southern Taiwan Innovation and Research Park, Xinshi District, Tainan city 15. Thai participants: Project Discussion and Presentation 1, Department of Urban Planning, NCKU, Tainan city 16. Visiting program: ITRI (Industrial technology Research Institute) , Hsinchu city 17. Visiting program: Chung Hua University at Wufu road, Xiangshan District, Hsinchu city CECI Engineering Consultants, Inc. , Neihu District , Taipei city Earthquake Museum of Taiwan, Wufeng District, Taichung city 18. Thai participants: Project Discussion and Presentation 2, seminar room, Chung Hua University, Hsinchu city
2018-10-25 ถึง 2018-11-06 Taiwan, Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] 65 [ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018