รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ. ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral และตีพิมพ์บทความ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICITEE 2019 ในเรื่อง GAIN COMPENSATION OF MASSIVE MIMO FOR SHIFTING FROM 4G TO 5G MOBILE COMMUNICATION AND FINGER MOVEMENT DEFECTION BASED ON MULTIPLE EMG POSITIONS จัดโดย Faculty of Infomation Technology, King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang ณ อำเภอบางละมุน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

2019-10-10 ถึง 2019-10-11

King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ. ดร. มนต์ทิตย์ภา อุฑารสกุล คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral และตีพิมพ์บทความ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICITEE 2019 ในเรื่อง NB-IOT SYSTEM PERFORMANCE ENHANCEMENT USING DORECTIONAL ANTENNA จัดโดย Faculty of Infomation Technology, King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang ณ อำเภอบางละมุน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

2019-10-10 ถึง 2019-10-11

King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
ผศ. ดร. สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Reliability, Safety, and Security of Railway Systems: Modeling, Analysis. Verification and Certification (RSSRail 2019) ในการประชุม The International Conference on Reliability, Safety, and Security of Railway Systems: Modeling, Analysis. Verification and Certification (RSSRail 2019) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 2 -7 มิถุนายน 2562

2019-06-02 ถึง 2019-06-07

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
อ. ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัย

2019-04-21 ถึง 2019-04-27

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
อ. ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral เรื่อง "PROGRAM DESIGN FOR SUPPORTING RESEARCH EXCHANGE/LABORATORY INTERNSHIP PROJECT:A MIXED MODEL CASE STUDY" ท่องเที่ยว

2019-04-21 ถึง 2019-05-05

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ. ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "INVESTIGATIO USER-CENTRIC QOE NETWORK-CENTRIC PARAMETERS FOR YOTUBE SERVICE ON MOBILE NETWORKS" ท่องเที่ยว

2019-04-11 ถึง 2019-04-19

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ. ดร. มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "EFFECT OF SPECIFIED RADIATION PATTERN ON WI-FI NETWORKS" ท่องเที่ยว

2019-04-11 ถึง 2019-04-19

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ. ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง HYBRID METAMATERIAL STRUCTURE FOR ASYMMETIC HORN OF SECONDARY RADAR SYSTEM ในที่ประชม IEECON 2019 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2019-03-06 ถึง 2019-03-08

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
อ. ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Creating Interfernce Graph for Frequency channel allocation for Multi-Floor Buildings ในที่ประชุม ICIEE 2019

2019-02-24 ถึง 2019-02-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
อ. ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมงาน Slush Tokyo 2019 เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน

2019-02-21 ถึง 2019-02-24

Japan

Outbound
อื่น ๆ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] 64 [ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018