รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี/โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-07-23 ถึง 2018-07-28 People's Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

เข้าประชุมเรื่อง Social Entrepreneurship Education with Potential Partners: Survey of Corporate Needs หารือรายละเอียด Double Degre Program 2 หลักสูตร ในฐาน IBD Program Coordinator
0000-00-00 ถึง 0000-00-00

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
In Thailand

สถาบันวิจัยและพัฒนา/
Mr. Ichida Kensuke

ปฏิบัติงานวิจัย
2019-01-31 ถึง 2019-02-10 Japan

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สถาบันวิจัยและพัฒนา/
Ms. Thi Thuc Nhan Truong

ปฏิบัติงานวิจัย
2019-01-30 ถึง 2019-02-12 Vietnam

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สถาบันวิจัยและพัฒนา/
นาย ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2019-01-22 ถึง 2019-01-28 Japan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน/
น.ส. ภัทรสุดา วิชรพงศ์

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2019-01-21 ถึง 2019-01-25 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน/
นาย อาทิตย์ อุดมชัย

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2019-01-21 ถึง 2019-01-25 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
รศ.ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2019-01-13 ถึง 2019-01-18 People's Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
รศ.ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2018-09-30 ถึง 2018-10-07 Germany

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
นาง สิริลักษณ์ ตะนัง

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2018-11-14 ถึง 2018-11-19 Malaysia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] 64 [ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018