รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเทคโนโลยีการออกแบบ
อ. สยาม ทองนาค คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมนานาชาติ The 4th International Conference on Material Engineering and Manufacturing (ICMEM 2020) เรื่อง Study on Microstructure Transformantion of High Strength Hot Rolled Steel by Using Finite Element Simulation ระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน 2563 ณ Chiba University, Japan

2020-04-10 ถึง 2020-04-13

Chiba University

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
นาย นนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ GTI Consortium โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Global Project-Based-Learning (gPBL) 2019 จำนวน 5 คน ได้แก่ นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ Mr. Bundam Ro นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3.นางสาวบุษยามาศ คะเรารัมย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นายธเนศพล เพ็งคุ่ย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

2019-12-11 ถึง 2019-12-21

Shibaura Institute of Technology

Japan

Outbound
ค่ายนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
อ. ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม SEATUC 2020 เรื่อง 1. Blended-Based Learning Implementation in Engineering Classroom 2. Wireless network design for dairy sensor devices 3. Development of raspberry pi 3B+ based smart access point 4. Intelligent Green-House control system ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563

2020-02-26 ถึง 2020-02-28

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ. ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral และตีพิมพ์บทความ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICITEE 2019 ในเรื่อง GAIN COMPENSATION OF MASSIVE MIMO FOR SHIFTING FROM 4G TO 5G MOBILE COMMUNICATION AND FINGER MOVEMENT DEFECTION BASED ON MULTIPLE EMG POSITIONS จัดโดย Faculty of Infomation Technology, King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang ณ อำเภอบางละมุน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

2019-10-10 ถึง 2019-10-11

King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ. ดร. มนต์ทิตย์ภา อุฑารสกุล คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral และตีพิมพ์บทความ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICITEE 2019 ในเรื่อง NB-IOT SYSTEM PERFORMANCE ENHANCEMENT USING DORECTIONAL ANTENNA จัดโดย Faculty of Infomation Technology, King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang ณ อำเภอบางละมุน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

2019-10-10 ถึง 2019-10-11

King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
ผศ. ดร. สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Reliability, Safety, and Security of Railway Systems: Modeling, Analysis. Verification and Certification (RSSRail 2019) ในการประชุม The International Conference on Reliability, Safety, and Security of Railway Systems: Modeling, Analysis. Verification and Certification (RSSRail 2019) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 2 -7 มิถุนายน 2562

2019-06-02 ถึง 2019-06-07

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
อ. ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัย

2019-04-21 ถึง 2019-04-27

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
อ. ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral เรื่อง "PROGRAM DESIGN FOR SUPPORTING RESEARCH EXCHANGE/LABORATORY INTERNSHIP PROJECT:A MIXED MODEL CASE STUDY" ท่องเที่ยว

2019-04-21 ถึง 2019-05-05

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ. ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "INVESTIGATIO USER-CENTRIC QOE NETWORK-CENTRIC PARAMETERS FOR YOTUBE SERVICE ON MOBILE NETWORKS" ท่องเที่ยว

2019-04-11 ถึง 2019-04-19

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ. ดร. มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL เรื่อง "EFFECT OF SPECIFIED RADIATION PATTERN ON WI-FI NETWORKS" ท่องเที่ยว

2019-04-11 ถึง 2019-04-19

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] 63 [ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018