รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ. ดร. สุภกิจ รูปขันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Morphology of proximal tibia in thai population and correlation with current prostheses ในที่ประชุม 6th International Conference on Computational and Mathernatical Biomedical Engineering (CMBE2019) ณ ประเทศญี่ปุ่น

2019-06-10 ถึง 2019-06-12

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ ณ ประเทศจีน

2019-04-19 ถึง 2019-04-22

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง A Prototyping of 2-DOF Robot Arm Using Feedback Control System ในการประชุม 2019The 5th International Conference on Control, Automation add Robotics (ICCAR 2019) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2562

2019-04-17 ถึง 2019-04-23

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. เอกรงค์ สุขจิต คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ Improvement of the tribological behaviour of palm biodiesel via partial hyydrogrenation of unsaturated fatty acid methyl esters

2019-04-14 ถึง 2019-04-18

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
นาย ณัฐวัฒน์ ยะชุ่ม นักศึกษา มทส. SUT Student


นายณัฐวัฒน์ ยะชุ่ม D5940516 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทำนักศึกษาภายใต้การกับดูแลของ รศ. ดร.จิระล ศรีเสริญผล เดินทางไปวิจัยระยะสั้นเรื่อง Control of Parallel Kinematic Robots กับ Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia ในระบบควบคุมหุ่นยนต์คู่ขนาด 3 องศาอิสระ ภายใต้การกำกับดูแลของ Dr. Mats Isaksson, Faculty of Science, Engineering and Technology ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2562

2019-03-01 ถึง 2019-08-30

Swinburne University of Technology

Australia

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. โศรฎา แข็งการ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุม TVET-CAMPUS 2nd Working Committee,2019

2019-01-09 ถึง 2019-01-12

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
รศ. ดร. จิระพล ศรีเสริฐผล คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความ Linear bearing fault detection in operational condition using artificial neural networkhine

2018-11-22 ถึง 2018-11-26

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. สงบ คำค้อ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม เจรจาหาความร่วมมือในระดับสถาบันอุดมศึกษา

2018-10-20 ถึง 2018-10-28

Germany

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. สงบ คำค้อ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงานการดำเนินงานของบริษัท Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt Ag, Part of Umicore ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้ดำเนินการรีไซเคิลโลหะจากกากของเสียอุตสาหกรรมและของเสียภาคครัวเรือนชั้นนำของโลก ณ Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt Ag, Part of Umicore ประเทศเยอรมนี

2018-10-20 ถึง 2018-10-28

Germany

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. พิจิตรา เอื้องไพโรจน์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความ Simulation study on the influence of leaflet shape on blood flow through mechanical artificial heart balve

2018-09-16 ถึง 2018-09-23

Hungary

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] 61 [ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018