รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ. ดร. กระวี ตรีอำนรรค คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม he 7th Annual Conference on Engineering and Information Technology เรื่อง Empriical Modelling of Temperature in Fogging Greenhouse และบทความเรื่อง Kinematics Motion of Paddy in Hot Air Pulse Flow ณ Osaka Gakuin University, Japan ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2563

2020-03-24 ถึง 2020-03-26

Osaka Gakuin University

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. อัฏฐพล อริยฤทธิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานในที่ประชุม 2020 IEEE11th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT2020) เรื่อง The Multi-objective Design Optimization of Automated Guided Vehicles Car Structure using Genetic Algorithms ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 จัดโดย University of Cape Town ณ ประเทศแอฟริกาใต้

2020-01-20 ถึง 2020-01-22

University of Cape Town

South Africa

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม Innovation Aviation & Aerospace Industry International Conference 2020 (IAAI International Conference 2020) เรื่อง Real-Time 3D UAV Pose Estimation by Visualization และ Angle of Attack Sensor for Small Fixed Wing Unmanned Aerial Vehicles ในระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชุมพร

2020-01-13 ถึง 2020-01-17

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ. ดร. สุภกิจ รูปขันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม the 2nd International Conference on Modern Research in Engineering, Technology and Science เรื่อง A Comparative Study of Spatiotemporal Pattern and Kinematics of Human Gait between Normal Knee and Total Knee Arthroplasty ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ วันที่ 4-15 ธันวาคม 2562

2019-12-04 ถึง 2019-12-15

Germany

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. วิทูรย์ เห็มสุวรรณ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาในที่ประชุม the 11th Asia-Pacific International Symposium on Aerospace Technology (APISAT) 2019 เรื่อง Longitudinal vortex mechanism for producing the steady lift-force on a circular cylinder in a uniform flow: Effects of the geometrical parameters ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ วันที่ 2-9 ธันวาคม 2562

2019-12-02 ถึง 2019-12-09

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. พรพรม บุญพรม คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Influence of Damping on Understeer Gradient using Simulation and Measurement ในที่ประชุม 2nd International Conference on Innovative Research in Science, Engineering and Technology ณ ประเทศอิตาลี ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562

2019-09-12 ถึง 2019-09-14

Global Knowledge Sharing (GKS.ORG)

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. สงบ คำค้อ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Recovery of metals from dry blast waste generated in the stainlesssteel production process ในการประชุม 2nd Global Summit on Recycling and Waste Management ณ ประเทศญี่ปุ่น

2019-07-22 ถึง 2019-07-23

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ. ดร. สุภกิจ รูปขันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Morphology of proximal tibia in thai population and correlation with current prostheses ในที่ประชุม 6th International Conference on Computational and Mathernatical Biomedical Engineering (CMBE2019) ณ ประเทศญี่ปุ่น

2019-06-10 ถึง 2019-06-12

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ ณ ประเทศจีน

2019-04-19 ถึง 2019-04-22

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง A Prototyping of 2-DOF Robot Arm Using Feedback Control System ในการประชุม 2019The 5th International Conference on Control, Automation add Robotics (ICCAR 2019) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2562

2019-04-17 ถึง 2019-04-23

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] 60 [ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018