รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี/สถานพัฒนาคณาจารย์
Dr. Ian Davis

Certificate in Learning and Teaching in Higher Education Programme (CLTHE) , MODULE 2: Enhancing professional practice in HE
2018-11-12 ถึง 2018-11-16 Thailand Australia

เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ
Inbound

สำนักงานอธิการบดี/สถานพัฒนาคณาจารย์
Dr. Ian Davis (SFHEA)

วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ Certificate in Learning and Teaching in Higher Education Programme (CLTHE) Module 2 : Enhancing professional practice in Higher Education
2018-11-12 ถึง 2018-11-16 Australia

วิทยากรบรรยาย
Inbound

สำนักงานอธิการบดี/สถานพัฒนาคณาจารย์
Professor Dr. Masahiro Inoue

เป็นวิทยากรบรรณยาย Teaching and Learning in Higher Education for 321 st Scntury Education for 21st Century Education at SIT โดยมีสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-07-25 ถึง 2018-08-02 Japan

วิทยากรบรรยาย
Inbound

สำนักงานอธิการบดี/สถานพัฒนาคณาจารย์
Prof. Dr. Masahiro Inoue

วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ Teaching and Leaming in Higher Education in the 21st Century
2018-07-25 ถึง 2018-08-02 Japan

วิทยากรบรรยาย
Inbound

สำนักงานอธิการบดี/สถานพัฒนาคณาจารย์
ผศ. พญ. พรทิพย์ นิ่มขุนทด

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา
อ. ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองกี่

1nd Thai-Russian Roundatble: Collaboration on Gifted Education and Research หารือความร่วมมือ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2018-08-18 ถึง 2018-08-19

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
In Thailand

สำนักงานอธิการบดี/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The 1st AUAP and IFCU Joint International Conference และ The 16th AUAP General Conference ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี
2018-11-18 ถึง 2018-11-21

เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร
In Thailand

สำนักงานอธิการบดี/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผศ. ดร. อิศรา ประมูลศุข

เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The 1st AUAP and IFCU Joint International Conference และ The 16th AUAP General Conference ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี
2018-11-18 ถึง 2018-11-21

เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร
In Thailand

สำนักงานอธิการบดี/ส่วนกิจการนักศึกษา
Miss Descia Astrinia Raisyah

มาเข้าร่วมโครงการ Staff Mobility Program 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรม ณ มทส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการทำงาน
2018-07-08 ถึง 2018-07-13 Indonesia

แลกเปลี่ยนบุคลากร
Inbound

สำนักงานอธิการบดี/ส่วนกิจการนักศึกษา
Miss Dyan Prastiti

มาเข้าร่วมโครงการ Staff Mobility Program 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรม ณ มทส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการทำงาน
2018-07-08 ถึง 2018-07-13 Indonesia

แลกเปลี่ยนบุคลากร
Inbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] 60 [ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018