รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี/
รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา

เข้าร่วมประชุม The 1th AUAP and IAUP Joint International Conference และ The 33rd AUAP Annual Conference ในหัวข้อ Developing the Sustainability of Higher Education Institutions in the Digital Era at University of Surabaya, Indonesia
2018-09-07 ถึง 2018-11-07 Indonesia

เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/
รศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์

เข้าร่วมประชุมสัมมนา The World Academic Summit หัวข้อ The transformative power of research: advancing knowledge, dirving economies, building nations
2018-09-25 ถึง 2018-09-27 Singapore

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/
รศ.ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประชุมสัมมนา THE World Academic Summit
2018-09-24 ถึง 2018-09-27 Singapore

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/-
ผศ. พญ. นพร อึ้งอาภรณ์

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/-
ผศ. ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
2018-12-09 ถึง 2018-12-09 Indonesia

หารือความร่วมมือ
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/-
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/-
รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/-
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/-
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
2018-12-09 ถึง 2018-12-09 Indonesia

หารือความร่วมมือ
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/-
รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เกี่ยวกับแนวทางในการขยายการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และการสร้างความเป็นสากล
2018-12-09 ถึง 2018-12-09 Indonesia

หารือความร่วมมือ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] 57 [ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018