รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี
รศ. ดร. ทนพญ. จารุวรรณ ศิริเทพทวี

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง The effects of metal ions on the hemagglutinating activity of a plant lectin from Euphorbia cf. antiquorum latex ในการประชุมวิชาการ The 17th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure ณ เมือง Krakow
2018-07-22 ถึง 2018-07-27 Poland

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี
ผศ. ดร. ชุติมา ตลับนิล

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Interfacial Adhesion Study Of High Poly (carbonate) Loaded Epoxy Prepreg"
2018-07-15 ถึง 2018-07-21 France

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี
นาย ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ

ปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น ณ University of Caen ภายใต้การกำกับดูแลของ Dr. Svetiana Mintova
2018-11-01 ถึง 2019-04-30 France

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี
นาย ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ

ทำวิจัยระยะสั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในความดูแลของ Dr. Svetlana Mintova ณ Universite de Caen ประเทศฝรั่งเศส
2018-01-11 ถึง 2019-04-30 France

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี
อ. ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี
นางสาว นงลักษณ์ อยู่แท้กูล

ไปฝึกอบรมและวิจัย ณ the National Synchotron Light Source II (NSLS-II) at Brookhaven National Laboratory
2018-10-15 ถึง 2018-12-15 United Stated

เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี
นาย พีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ

เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ University of Melbourne ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562
2019-03-01 ถึง 2019-04-30 Australia

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี
รศ.ดร. ระพี อูทเคอ

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม อบรมการใช้แสงซินโครตรอน
2018-07-09 ถึง 2018-09-30 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี
ศ.ดร. วิภา สุจินต์

นำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ 'Understanding Chitin Uptake by Marine Vibrio Bacteria ในการประชุมนานาชาติ The 14th International Chitin and Chitosan Conference (14th ICCC) & 12th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium (12th APCCS) ที่ Senriyama Campus of Kansai University เมือง Osaka ประเทศJapan
2018-08-27 ถึง 2018-08-31 Japan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี
รศ.ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นผู้บรรยายรับเชิญ
2018-02-09 ถึง 2018-09-09 South Korea

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018