รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรมหน่วยงาน


สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับ Shibaura Institute of Technology กำหนดจัดค่ายกิจกรรม gPBL@SUT 2019 Global Project based learning ณ มทส. ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม และครั้งที่ 2 ในวันที่ 22-29 มีนาคม 2562

2019-03-07 ถึง 2019-03-14

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Thailand

In Thailand
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
นางสาว ธิภาดา สังข์ขาว คณาจารย์ SUT Faculty


สอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

2019-01-24 ถึง 2019-01-28

Cambodia

Outbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
ผศ. ดร. กัญชลา สุดตาชาติ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมนานาชาติ 2020 9th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM 2020) เรื่อง Dynamic Programming Model for Cellular Manufacturing Layout under Demand Uncertainty ณ University of Oxford ประทศสหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563

2020-02-11 ถึง 2020-02-13

IEEE Advancing Technology for Humanity

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ A Study of Magnetoresistance Degradation in the Head Assembly Process และ Desigen of Machine Vision System for Sugarcane Buds or Rings Detection

2019-03-02 ถึง 2019-03-04

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. จันทร์จิรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ The Study of Particle Size of Recycled Melamine Waste on Compressive Strength of Lightweight Concrete

2019-02-19 ถึง 2019-02-23

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. จันทร์จิรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรือง The Study of article Size of Recycled Melamine Waste on Compressive Strength of Lightweight Concrete ในที่ประชุม International Congress on Recent Advances in Sciences and Technology (ICORAST)

2019-02-19 ถึง 2019-02-23

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. ดร. จิตติมา วระกุล คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุม TVET-CAMPUS 2nd Working Committee,2019

2019-01-09 ถึง 2019-01-12

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
นางสาว ปิยธิดา ปัญหาราช พนักงาน SUT Staff


เข้าร่วมกิจกรรม Global PBL@SIT,Japan

2018-12-05 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ศึกษาดูงานพัฒนาความร่วมมือทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย พร้อมทั้งหารือกิจกรรมนานาชาติ

2018-09-18 ถึง 2018-09-22

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ดูงาน Automechanica 2018

2018-08-09 ถึง 2018-09-28

Germany

Outbound
ศึกษาดูงาน

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018