รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/
ศ.ดร. ยูเป็ง แยน

ปฏิบัติงานวิจัย ด้านฟิสิกส์พลังงานสูง
2018-12-16 ถึง 2018-12-25 Germany

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/
ผศ.ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุม The 13th Juno Collaboration Meeting
2019-01-13 ถึง 2019-01-19 People's Republic of China

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/
ผศ.ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

ปฏิบัติงานวิจัย ด้านฟิสิกส์พลังงานสูง
2018-12-16 ถึง 2018-12-25 Germany

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
Professor Afendikov

เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร
2019-01-14 ถึง 2019-01-14 Russia

หารือความร่วมมือ
Inbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
Professor Alexander l. Aptekarev

เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร
2019-01-14 ถึง 2019-01-14 Russia

หารือความร่วมมือ
Inbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
Dr. Colin T. Strine

เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง Simudations and Modelling in R
2018-08-11 ถึง 2018-11-14 Singapore

เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
นางสาว ณัฏฐกิตติยา ไพบูลย์

นำเสนอแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการ the 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development 2018 (7th ICIST 2018)
2018-11-27 ถึง 2018-11-28 Indonesia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
นางสาว นวพร ศรีทอง

งานวิจัย เรื่อง Smartphone based biosensors: Development of PAD-AgNPs system to detect paraquat dichloride
2018-03-01 ถึง 0000-00-00 United Stated

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
รศ.ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) เรื่อง "Chrysophyllum cainito stem extract induces HepG2 apoptosis and cell death by ROS generation"
2018-08-09 ถึง 2018-09-15 Australia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา

เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม 56th Annual Meeting of the Society for Laboratory Animal Science (GV-SOLAS) and 18th Advanced Training Course of the IGTP
2018-09-12 ถึง 2018-09-14 Germany

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018