รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. ปรัชญา เทพณรงค์

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Middle Triassic ostracods (Crustacea) From northern Thailand: first insight into their diversity and paleoenvironmental sighificance ในที่ประชุม 5th International Palaeontological Congress
2018-07-09 ถึง 2018-07-13 France

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีธรณี
นาย วรวิช โชติพรภากร

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31 Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. อัฆพรรค์ วรรณโกมล

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-11-07 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. อานิสงส์ จิตนารินทร์

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Earty to Middle Permian ostracods (crustaceans ) of Indochina terrane, central and northeastern Thailand: implication for palaeobiogeography ในที่ประชุม 5 International Palaeontological Congress
2018-07-09 ถึง 2018-07-13 France

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/
Dr. Christoph Herold

ปฏิบัติงานวิจัย
2018-12-12 ถึง 2018-12-31 Germany

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/
ศ.ดร. จตุพร วิทยาคุณ

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมThe 4th Euro Asia Zeolite Congress (4th EAZC)
2019-01-27 ถึง 2019-02-02 Italy

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/
ผศ.ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2019-01-13 ถึง 2019-02-01 Norway

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/
อ.ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2019-01-06 ถึง 2019-01-13 Chile

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/
อ.ดร. นวลวรรณ สงวนศักดิ์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุม The 13th Juno Collaboration Meeting
2019-01-13 ถึง 2019-01-19 People's Republic of China

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/
ศ.ดร. ยูเป็ง แยน

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุม The 13th Juno Collaboration Meeting
2019-01-13 ถึง 2019-01-19 People's Republic of China

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018