รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ. ดร. กีรติ สุลักษณ์

เข้าร่วมโครงการ BeYoung Be Yond Start up Boot Camp
2018-07-15 ถึง 2018-07-22 Taiwan

เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
รศ.ดร. จิระพล ศรีเสริฐผล

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความ Linear bearing fault detection in operational condition using artificial neural networkhine
2018-11-22 ถึง 2018-11-26 Italy

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
รศ.ดร. จิระพล ศรีเสริฐผล

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม อบรมการใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องทดสอบกำลังไดนาโมมิเตอร์
2018-08-23 ถึง 2018-08-25 People's Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
รศ. ดร. จิระพล ศรีเสริฐผล

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-11-07 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
อ. พรมพร บุญพรม

ศึกษาดูงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโปรแกรม Codesys เพื่อควบคุมระบบออโตเมชันขนาดเล็กใช้งานร่วมกับไมโครโพรเซลเซอร์
2018-07-09 ถึง 2018-09-21 Germany

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
อ.ดร. พิจิตรา เอื้องไพโรจน์

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความ Simulation study on the influence of leaflet shape on blood flow through mechanical artificial heart balve
2018-09-16 ถึง 2018-09-23 Hungary

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. พิจิตรา เอื้องไพโรจน์

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-11-07 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. สงบ คำค้อ

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม เจรจาหาความร่วมมือในระดับสถาบันอุดมศึกษา
2018-10-20 ถึง 2018-10-28 Germany

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ. ดร. สุภกิจ รูปขันธ์

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Distal Femur Morphology of Thai Population and Correlation with Cureent Prosthese
2018-08-17 ถึง 2018-08-19 Japan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
นาย อภิลักษณ์ หล่อนกลาง

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31 Japan

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018