รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศำสตร์ /สถานวิจัย
รศ. สรญา แก้วพิทูลย์

เป็น Plenary speaker
2019-03-21 ถึง 2019-03-26 ญี่ปุ่น

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาแพทยศำสตร์ /สถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
นางสาว สาวิตรี แก้วพวง

เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ The Role and Responsibility of Research Administrtion for lmprove University Rankings
2019-03-21 ถึง 2019-03-26 ญี่ปุ่น

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาแพทยศำสตร์ /สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อ. นายแพทย์ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์

ประชุมวิชาการ2018 ESMO ASIA Congress
2018-11-23 ถึง 2018-11-25 ประเทศสิงคโปร์

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาแพทยศำสตร์ /เวชศาสตร์ปริวรรต
นางสาว Monica Leng

นำเสนอโปสเตอร์ Detection of Medicine Intestinal Parasites Using a concentrator Kit
2019-03-21 ถึง 2019-03-26 ญี่ปุ่น

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/
Miss Annie Patton

ศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing)
2018-07-04 ถึง 2018-07-22 United Stated

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Inbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/
Miss Brila Broadway

ศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing)
2018-07-04 ถึง 2018-07-22 United Stated

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Inbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/
Miss Claudia Melor

ศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing)
2018-07-04 ถึง 2018-07-22 United Stated

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Inbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/
Miss Dawn Cook

ศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing)
2018-07-04 ถึง 2018-07-22 United Stated

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Inbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/
Miss Emily Janowski

ศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing)
2018-07-04 ถึง 2018-07-22 United Stated

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Inbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/
Mr. Eric Porter

ศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing)
2018-07-04 ถึง 2018-07-22 United Stated

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Inbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018