รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
Prof. Dr. Hirofumi OHTSUKA

academic and research collaboration student and faculty exchanges, extra-curricular activities, lab visits at F6 STEM room
2019-01-01 ถึง 2019-02-28 Japan

หารือความร่วมมือ
Inbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
อ.ดร. Menglim Hoy

สอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
2019-01-24 ถึง 2019-01-28 Cambodia

สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
รศ.ร.อ.ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์

เข้าร่วมประชุม TVET-CAMPUS 2nd Working Committee,2019
2019-01-09 ถึง 2019-01-12 South Korea

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
นางสาว กวิสรา น้อยประดิษฐ

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
นาย คุณากร เพ็ชรรัตน์

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
อ.ดร. จิตติมา วระกุล

เข้าร่วมประชุม TVET-CAMPUS 2nd Working Committee,2019
2019-01-09 ถึง 2019-01-12 South Korea

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
อ.ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์

เข้าร่วมงาน Slush Tokyo 2019 เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
2019-02-21 ถึง 2019-02-24 Japan

อื่น ๆ
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
นางสาว ญาณิน พละชัย

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
นางสาว ณัชยา สายมายา

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/
นางสาว ณัฐชรี รินสถิตนนท์

ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี
2018-12-15 ถึง 2019-12-14 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018