รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Yan Minru
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


นักศึกษาระดับปริญญาโท มาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561

2018-11-15 ถึง 2018-11-19

Fuzhou University

P.R. China

Inbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Yang Chenghu
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครรับทุนการศึกษาตามโครงการที่ให้ทุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำนวน 20 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง เป็นระยะเวลา 1 ปี

2018-11-15 ถึง 2018-11-19

Fuzhou University

P.R. China

Inbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ye Chong
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครรับทุนการศึกษาตามโครงการที่ให้ทุนแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 20 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง เป็นระยะเวลา 1 ปี

2018-11-15 ถึง 2018-11-19

Fuzhou University

P.R. China

Inbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Zhuang Qianwei
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เดินทางมาดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครรับทุนการศึกษาตามโครงการที่ให้ทุนแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 20 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง เป็นระยะเวลา 1 ปี

2018-11-15 ถึง 2018-11-19

Fuzhou University

P.R. China

Inbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Eddy Moran
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักวิชาต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-11-13 ถึง 2018-11-13

Stirling University

United Kingdom

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ

อาคันตุกะเยือน Visitor


สถานเอกอัคราทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มาประชาสัมพันธ์และบรรยายเรื่องทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในประเทศ "Campus France Tour 2018-Studies in France and Scholarship และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการไปศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2018-09-21 ถึง 2018-09-21

สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

France

Inbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
H.E. Tshewang Chopel Dorji
อาคันตุกะเยือน Visitor


The Ambassador and SUTexecutives have both seen an opportunity to begin collaborations in such area as staff and student exchange as well as joint research

2018-09-18 ถึง 2018-09-18

Ambassador of Bhutan to Thailand

Bhutan

Inbound
รับรองอาคันตุกะ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Dr. Sergey Mikushev
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


Dr. Sergey Mikushev, Director of Saint Petersburg State University Research Park หารือความร่วมมือกับผู้บริหาร มทส. และเป็นวิทยากรการบรรยายในการประชุม 1nd Thai-Russian Roundatble: Collaboration on Gifted Education and Research ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2018-08-17 ถึง 2018-08-19

Skolkovo Institute of Science and Technology

Russia

Inbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Ms. Chau Phu Thi Hong
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Can Tho University และเข้าร่วมงาน International Conference on English Language Studies (ICELS 2018)

2018-08-01 ถึง 2018-08-05

Can Tho University

Vietnam

Inbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์กิจการนานาชาติ
Mr. Da Thach Chanh
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Can Tho University และเข้าร่วมงาน International Conference on English Language Studies (ICELS 2018)

2018-08-01 ถึง 2018-08-05

Can Tho University

Vietnam

Inbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ] 165 [ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018