รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศำสตร์
นางสาว   ทิตยา วิชัยแสง

Helicobacter pylori Pathogenicity Factors Related to Gastric Cancer in Thailand
2019-08-14 ถึง 2019-08-15

ประชุมวิชาการ IDEN International Digestive Endoscopy Network ครั้งที่ 9

ณ กรุงโชล ประเทศเกาหลีใต้

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
 นาย ธิปก เวียงพล นักศึกษา มทส. SUT Student

Role of LGR5 and CD133 in patients with gastric adenocarcinoma
2019-07-18 ถึง 2019-07-20

งานประชุมวิชาการ Japan Society of Medical Oncology (JSMO)

ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
นาย   สุขสันต์ ปิ่นสุวรรณ นักศึกษา มทส. SUT Student

Role of MMP- 7 in patients with gastric adenocarcinoma
2019-07-18 ถึง 2019-07-19

งานประชุมวิชาการ Japan Society of Medical Oncology (JSMO)

ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
ผศ. พญ.   พรทิพย์ นิ่มขุนทด คณาจารย์ SUT Faculty

Atherogenic index of plasma for plasma for predicting atherosclerosis in high risk centrally obese menopausal women
2019-05-14 ถึง 2019-05-18

13th European Congress on Menopause and Andropause

เยอรมณี

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
 นาย พลวรรธน์ อินทกุล นักศึกษา มทส. SUT Student

Detection of carcinogenic liver fluke in stool by polymerase chain reaction using ITS2
2019-03-23 ถึง 2019-03-24

Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

ญี่ปุ่น

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
พยาธิ
 ผศ.นพ. ชวบูลย์ เดชสุขุม คณาจารย์ SUT Faculty

Quality of lives of the public health students are dramatically improved by attending the new elective course
2019-08-27 ถึง 2019-08-29

INTERNATIONAL sysmposiumon Education Psychology and Social Science

ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
พยาธิ
ผศ. ทนพ. ดร. กระจ่าง ตลับนิล คณาจารย์ SUT Faculty

High expression of Gal1GalNAc1 (Core1) O-linked glycan is associated with lymphatic invasion of Cholangiocarcinoma
2019-06-27 ถึง 2019-06-28

4th European Association for Cancer Research Conference : Cancer Genomics 2019

เมืองแคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
รังสีวิทยา
 อ. พญ. จิรภา จันทร์แสงรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty

Case report : pulmonary sequestr ationin adult Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019 23-24 มีนาคม 2562 ประเทศญี่ปุ่น
2019-03-23 ถึง 2019-03-24

ประเทศญี่ปุ่น

Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
ศัลยศาสตร์
ผศ. นพ.   ทวีศักดิ์   ทองทวี คณาจารย์ SUT Faculty

Role of Cd34, Itgb4, Usp22 and Myc in Patients with Helicobacter Pylori Related Chronic Gastritis and Gastric Cancer
2019-09-14 ถึง 2019-09-19

ประชุมวิชาการ IDEN International Digestive Endoscopy Network ครั้งที่ 9

ณ กรุงโชล ประเทศเกาหลีใต้

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
ศัลยศาสตร์
 อ. นพ. ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty

Intra-operative fluorescent cholangiography dyring laparoscopic Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019 23-24 มีนาคม 2562 ประเทศญี่ปุ่น
2019-03-23 ถึง 2019-07-24

Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

ประเทศญี่ปุ่น

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018