รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ส่วนพัสดุ
นางสาว ศิรินุช สมณะ พนักงาน SUT Staff

ศูนย์กิจการนานาชาติดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia โดยคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการทำงานระหว่างกัน
2018-09-16 ถึง 2018-09-23

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Outbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ส่วนประชาสัมพันธ์
นางสาว เพ็ญนภา นาคดี พนักงาน SUT Staff

ศูนย์กิจการนานาชาติดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรกับInstitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia โดยคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการทำงานระหว่างกัน
2018-09-16 ถึง 2018-09-23

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Outbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ส่วนกิจการนักศึกษา
นางสาว ธนาภรณ์ พงษ์สิน พนักงาน SUT Staff

เข้าร่วมโครงการ Staff Mobility, Non-Acadamic Staff Exchange กับ Universitas Sebelas Maret (UNS), Indonesia ในระหว่างวันที่ 11-24 มีนาคม 2562
2019-03-11 ถึง 2019-03-24

Universitas Sebelas Maret

Indonesia

Outbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ส่วนกิจการนักศึกษา
นาย สรณะ ศรีตะชัย พนักงาน SUT Staff

ไปหารือความร่วมมือทางวิชาประกอบด้วยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข้อมูลเบื้องต้นด้านความเป็นสากลของ มทส. การกำหนดเป้าหมายจากผลการประชุม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรร่วมปริญญา/สองปริญญา (Double Degree Program) และส่งเสริมเรื่อง Student Mobility ของทั้งสองสถาบัน ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน Course mapping ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2018-09-17 ถึง 2018-09-20

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Outbound
หารือความร่วมมือ

ส่วนกิจการนักศึกษา
นางสาว รัชตา อนงค์เวช พนักงาน SUT Staff

เข้าร่วมกิจกรรม The 1st AUAP Inter-University Basketball and Cheerleading Competition
2018-09-16 ถึง 2018-09-24

Sias University

P.R. China

Outbound
อื่น ๆ

ส่วนกิจการนักศึกษา
Miss Descia Astrinia Raisyah บุคลากรแลกเปลี่ยน Staff exchange

มาเข้าร่วมโครงการ Staff Mobility Program 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรม ณ มทส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการทำงาน
2018-07-08 ถึง 2018-07-13

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Inbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ส่วนกิจการนักศึกษา
Miss Dyan Prastiti บุคลากรแลกเปลี่ยน Staff exchange

มาเข้าร่วมโครงการ Staff Mobility Program 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรม ณ มทส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการทำงาน
2018-07-08 ถึง 2018-07-13

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Inbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ส่วนกิจการนักศึกษา
-


นำนักศึกษาไปทำการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
2019-03-07 ถึง 2019-03-10

FPT University Danang ,

Vietnam

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
นางสาว   ธัญญลักษณ์ รักชาติ นักศึกษา มทส. SUT Student

Cd24 Expression Predicts a Poor Prognosis in Patients with gastric cancer
2019-09-14 ถึง 2019-09-16

ประชุมวิชาการ IDEN International Digestive Endoscopy Network ครั้งที่ 9

ณ กรุงโชล ประเทศเกาหลีใต้

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
อ. พญ. อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty

Factors affecting Medical Student Engagement in Institute of Medicine
2019-08-24 ถึง 2019-08-25

An International Association for Medical Education (AMEE2019)

เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018