รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Mr. Clayton Nelson Ikuta
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท Western Digital (Thailand) Co., Lte เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติได้อำนวยความสะดวกด้านที่พัก การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการต่อวีซ่าในช่วงเวลาที่ฝึกปฏิบัติการ

2018-09-01 ถึง 2018-12-31

University of Victoria

Canada

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Mr. Jordan Alexander Johnson
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท HGST (Thailand) Co., Ltd. เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติได้อำนวยความสะดวกด้านที่พัก การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการต่อวีซ่าในช่วงเวลาที่ฝึกปฏิบัติการ

2018-09-01 ถึง 2018-12-31

University of Victoria

Canada

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Mr. Mathieu Francis Cyr
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท Western Digital (Thailand) Co., Lte เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติได้อำนวยความสะดวกด้านที่พัก การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการต่อวีซ่าในช่วงเวลาที่ฝึกปฏิบัติการ

2018-09-01 ถึง 2018-12-31

University of Victoria

Canada

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Ms. Tebenguni Makhosazana Nxumalo
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท Western Digital (Thailand) Co., Lte เป็นระยะเวลา 1 ปี

2018-09-01 ถึง 2019-08-30

Durban University of Technology

South Africa

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ ผู้บริหาร SUT Executives


ประชาสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ

2018-08-12 ถึง 2018-08-16

Japan

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Mr. Yoshihiro Kushima
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ศูนย์กิจการนานาชาติให้ความอนุเคราะห์ประสานงานการเดินทางของนักศึกษา, จัดหอพักให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความร้อมให้แก่นักศึกษาจาก Kanazawa Institue of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) ในระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 4 สิงหาคม 2561

2018-08-01 ถึง 2018-11-30

Kanazawa Institue of Technology

Japan

Inbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อ. ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ ผู้บริหาร SUT Executives


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์ ประธานคณาจารย์นิเทศประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ) และ อาจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ได้เดินทางเยือน 1) FPT University ณ เมือง Danang โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Hoang Viet Ha, Vice President of FPT Education and Dean of FPT University International พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และได้ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ โดย FPT University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีบริษัทในเครือเดียวกัน คือบริษัท FPT Software ซึ่งจะเป็นสถานประกอบการเครือข่ายของ FPT University เพื่อรับนักศึกษาสหกิจศึกษา หากนักศึกษามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 2) Can Tho University ณ เมือง Can Tho โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Ha Thanh Toan, Rector of Can Tho University พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และได้ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ โดย Can Tho University เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่และมีชื่อเสียงในประเทศเวียดนามเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ มีการเรียนการสอน หลากหลายสาขาวิชาและในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษากันกับ มทส. ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

2018-07-30 ถึง 2018-08-02

Vietnam

Outbound
หารือความร่วมมือ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ ผู้บริหาร SUT Executives


ประชาสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ

2018-07-30 ถึง 2018-08-02

Vietnam

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นาย กฤตกร วงศ์ศรี นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ University of Victoria, Canada

2018-01-07 ถึง 2018-10-30

University of Victoria

Canada

Outbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นาย วีระชน ประวัง นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Kanazawa Institute of Technology

2018-11-12 ถึง 2019-03-01

Kanazawa Institute of Technology

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ] 136 [ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018