รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ พนักงาน SUT Staff

นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ชนะเลิศกิจกรรม SUT Startup Camp และ SUT Hackathon ไปศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ การบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ และการส่งเสริมระบบนิเวศความเป็นผู้ประกอบการ ณ เมือง Daejong และ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ณ KAIST และ Souel Innovation Center ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2561
2018-11-19 ถึง 2018-11-24

KAIST และ Souel Innovation Center

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
Dr. Arun Sukumar อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

discussion on the direction of creating a joint Ph.D. programme and certificate in entrepreneurship between the two universities. Coventry University is also interested in sending students to SUT for internship and final year projects. The possibility to collaborate in the field of information technology and data science will also be considered
2018-10-09 ถึง 2018-10-12

Coventry University

United Kingdom

Inbound
หารือความร่วมมือ

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท ผู้บริหาร SUT Executives

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมงาน "The 1 st SEAITE Symposium 2018 : Embracing Entrepreneurship for Education 4.0"
2018-10-07 ถึง 2018-10-09

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท ผู้บริหาร SUT Executives

ศึกษา สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
2018-09-16 ถึง 2018-09-30

France

Outbound
อื่น ๆ

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
Dr. Shiann Far Kung อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

Dr. Shiann Far Kung และคณะจาก National Cheng Kung University เดินทางมาเยือนและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มทส. โดยมี รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และ รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ยังได้นำคณะไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)
2018-08-29 ถึง 2018-08-29

National Cheng Kung University

South Korea

Inbound
หารือความร่วมมือ

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
กิจกรรมหน่วยงาน

SEDA ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ และจาก สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมที่เป็น Pilot Model สำหรับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและความเป็นสากลสำหรับนักศึกษา 1st SUT Global Entrepreneurship Camp ที่ กทม.และมทส. โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม 36 คนจาก 7 ประเทศ และมีนักศึกษา มทส. จำนวน 35 คน มีนักเรียนจาก โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 17 คน
2018-08-01 ถึง 2018-08-07

In Thailand
ค่ายนักศึกษา

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท ผู้บริหาร SUT Executives

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-07-23 ถึง 2018-07-28

P.R. China

Outbound
ศึกษาดูงาน

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ พนักงาน SUT Staff

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2018-07-10 ถึง 2018-09-10

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท ผู้บริหาร SUT Executives

เข้าประชุมเรื่อง Social Entrepreneurship Education with Potential Partners: Survey of Corporate Needs หารือรายละเอียด Double Degre Program 2 หลักสูตร ในฐาน IBD Program Coordinator
0000-00-00 ถึง 0000-00-00

UK-Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
-
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ พนักงาน SUT Staff

เข้าร่วมแสดงผลงานและหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในกิจกรรม BIO International 2019 ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และศึกษาดูงานแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการสร้างเส้นทางผู้ประกอบการด้านความวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ University of Pennsylvania, University of Delaware และ Princeton University
2019-05-31 ถึง 2019-06-10

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

สหรัฐอเมริกา

Outbound
อื่น ๆ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018