รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลจิตเวช
อ. สิริกร ขาวบุญมาศิริ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Akita University

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อ. วาริธร ประวัติวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง The Improvement of Quality of Life in Patients with Diabetes Mellitus using 2 way Automate Telephone Call ในที่ประชุมนานาชาติ World Healthcare and Nursing Conference 2019 ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน

2019-09-23 ถึง 2019-09-25

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
รศ. ดร. จันทร์ทิรา เจียรณัย คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม World Healthcare and Nursing Conference (WHCN 2019) เรื่อง Supportive Relationships, Self-care Confidence, and Heart Failure Self-care Behaviors ณ ราชอาณาจักรสเปน ในระหว่างวันที่ วันที่ 21-27 กันยายน 2562

2019-09-21 ถึง 2019-09-27

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผศ. ดร. ศรัญญา จุฬารี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม World Healthcare and Nursing Conference (WHCN 2019) เรื่อง Incidence of Complications, Nursing Management and Outcomes in Patients at Post Anesthesia Care Unit (PACU) ณ ราชอาณาจักรสเปน ในระหว่างวันที่ วันที่ 21-27 กันยายน 2562

2019-09-21 ถึง 2019-09-27

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อ. ดร. ศรัญญา จุฬารี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ 2019 8th International Conference on Information and Electronic Engineering for Graph Images in Academic Literatures by Use of Semantic Relationships

2019-02-25 ถึง 2019-02-25

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อ. ดร. ศรัญญา จุฬารี คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม Tan tock seng hospital

2019-01-18 ถึง 2019-01-20

Singapore

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผศ. ดร. พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) เรื่อง Using Buddhist way for Self-Healing in /Disabled Stroke Persons ในการประชุมนานาชาติ WEI International Academic Conference on Humanities and Social Sciences

2018-07-30 ถึง 2018-08-06

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อ. รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Akita University

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อ. ดร. ศรัญญา จุฬารี คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Akita University

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อ. ดร. ณัฐฐิตา เพชรประไพ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Health Status and health Patterns in Urbanrual Dwelling Elderly ในที่ประชุม The 6th Annual Worldwide Nursing Conference (WNC2018)

2018-07-22 ถึง 2018-07-25

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ] 108 [ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018