รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
Dr. Anna Safitri
อาจารย์ Lecturer


On October 28th, 2019 Prof James R.Ketudat Cairns, and Associate Prof. Dr. Mariena Ketudat-Cairns warm welcomed Prof Fatchiyah, Dr Anna Safitri, and delegation from the Smonagenes (Smart Molecules Natural Genetic Resources) Research Center of Brawijaya University, Malang, Indonesia to joined a mini symposium to build collaboration with our International Research Network on Rice molecules synthesis, production and application, along with Dr Nilubol Monique Paricharttanakul from Chulabhorn Research Institute, at 123 Meeting Room, C2 building, Suranaree University of Technology

2019-10-28 ถึง 2019-10-28

Brawijaya University

Indonesia

Inbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
Prof. Fatchiyah
อาจารย์ Lecturer


On October 28th, 2019 Prof James R.Ketudat Cairns, and Associate Prof. Dr. Mariena Ketudat-Cairns warm welcomed Prof Fatchiyah, Dr Anna Safitri, and delegation from the Smonagenes (Smart Molecules Natural Genetic Resources) Research Center of Brawijaya University, Malang, Indonesia to joined a mini symposium to build collaboration with our International Research Network on Rice molecules synthesis, production and application, along with Dr Nilubol Monique Paricharttanakul from Chulabhorn Research Institute, at 123 Meeting Room, C2 building, Suranaree University of Technology

2019-10-28 ถึง 2019-10-28

Brawijaya University

Indonesia

Inbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
Dr. Didik Prasetyoko
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer Exchange


เดินทางมาพัฒนาความร่วมมือและการบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของสาขาเคมี ในการประสานงานของศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

2019-10-21 ถึง 2019-10-23

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Indonesia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
Dr. Mardi Santoso
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer Exchange


เดินทางมาพัฒนาความร่วมมือและการบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของสาขาเคมี ในการประสานงานของศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

2019-10-21 ถึง 2019-10-23

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Indonesia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นาย ปฏิภาณ อบมาพันธ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน Fall semester of 2019 ณ Korea University of Technology & Education (KOREATECH) ในระหว่างวันที่ 2 กันยายน - 20 ธันวาคม 2562

2019-09-02 ถึง 2019-12-20

South Korea

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นางสาว นงลักษณ์ อยู่แท้กูล นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ Elettr- Sincrotrone Trieste

2019-08-01 ถึง 2019-08-30

Elettr- Sincrotrone Trieste

Italy

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
อ. ดร. กมลวัช งามเชื้อ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Chemical analysis of glutathione: a potential biomarker for bipolar disorder ในที่ประชุม Analytical Research Forum 2019 (ARF-19) ณ เมืองลอนดอน ในระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562

2019-06-24 ถึง 2019-06-28

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ผศ. ดร. ขุติมา ตลับนิล คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Induction of heme oxygenase-1 expression promotes piperlongumine resistance via Akt activation in cholangiocarcinoma cell lines ในการประชุม European Association for Cancer Research conference : Cancer Genomics 2019 ณ แคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562

2019-06-23 ถึง 2019-06-26

European Association for Cancer Research (EACR)

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ศ. ดร. James R. Ketudat Cairns คณาจารย์ SUT Faculty


Professor James R. Ketudat Cairns, Ph.D. ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Honorary Visiting Professor (ศาสตราจารย์พิเศษกิตติมศักดิ์) at the Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences, Universiti Putra Malaysia

2019-06-05 ถึง 0000-00-00

Universiti Putra Malaysia

Malaysia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ผศ. ดร. พนิดา ขันแก้วหล้า คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ ในที่ประชุม XXV International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ด้วยทุนคปก.

2019-05-24 ถึง 2019-05-31

Ireland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] 101 [ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018