รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ผศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา ผู้บริหาร SUT Executives


1nd Thai-Russian Roundatble: Collaboration on Gifted Education and Research หารือความร่วมมือ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2018-08-18 ถึง 2018-08-19

Skolkovo Institute of Science and Technology

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
ผศ. ดร. พนิดา ขันแก้วหล้า คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม the 12th International Congress on Autoimmunity (AUTO 2020) เรื่อง CO-IMMOBILIZATION OF ANTI-HUMAN CD63 MONOCLONAL ANTIBODY COS3A AND ANTI-CD3 MONOCLONAL ANTIBODY OKT3 INDUCED STRONG T-CELL ACTIVATION ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ในระหว่างวันที่ 16-25 พฤษภาคม 2563

2020-05-16 ถึง 2020-05-25

Hellenic Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
รศ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปประชุมโครงการปริญญาร่วม (Double Degree Program) กับ Osaka University ตามงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการที่มีเจ้าภาพหลักด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติปริญญาร่วมและสองปริญญา พ.ศ. 2563 และนอกจากนี้ยังเดินทางไปร่วมทำวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University

2019-11-11 ถึง 2019-11-23

Osaka University

Japan

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นางสาว ศิริพร โกษาวัฒนกุล นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาในที่ปรึกษาของศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อ Synthesis and application of nanosized porous material (zeolites) ณ Universite de Caen-CNRS ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยงบประมาณ Royal Golden Jubilee Ph.D scholarship and the French Govenments contribution to the RGJ-Ph.D Program

2019-11-01 ถึง 2020-10-31

Universite de Caen

France

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
Dr. Anna Safitri
อาจารย์ Lecturer


On October 28th, 2019 Prof James R.Ketudat Cairns, and Associate Prof. Dr. Mariena Ketudat-Cairns warm welcomed Prof Fatchiyah, Dr Anna Safitri, and delegation from the Smonagenes (Smart Molecules Natural Genetic Resources) Research Center of Brawijaya University, Malang, Indonesia to joined a mini symposium to build collaboration with our International Research Network on Rice molecules synthesis, production and application, along with Dr Nilubol Monique Paricharttanakul from Chulabhorn Research Institute, at 123 Meeting Room, C2 building, Suranaree University of Technology

2019-10-28 ถึง 2019-10-28

Brawijaya University

Indonesia

Inbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
Prof. Fatchiyah
อาจารย์ Lecturer


On October 28th, 2019 Prof James R.Ketudat Cairns, and Associate Prof. Dr. Mariena Ketudat-Cairns warm welcomed Prof Fatchiyah, Dr Anna Safitri, and delegation from the Smonagenes (Smart Molecules Natural Genetic Resources) Research Center of Brawijaya University, Malang, Indonesia to joined a mini symposium to build collaboration with our International Research Network on Rice molecules synthesis, production and application, along with Dr Nilubol Monique Paricharttanakul from Chulabhorn Research Institute, at 123 Meeting Room, C2 building, Suranaree University of Technology

2019-10-28 ถึง 2019-10-28

Brawijaya University

Indonesia

Inbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
Dr. Didik Prasetyoko
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer Exchange


เดินทางมาพัฒนาความร่วมมือและการบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของสาขาเคมี ในการประสานงานของศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

2019-10-21 ถึง 2019-10-23

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Indonesia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
Dr. Mardi Santoso
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer Exchange


เดินทางมาพัฒนาความร่วมมือและการบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของสาขาเคมี ในการประสานงานของศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

2019-10-21 ถึง 2019-10-23

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Indonesia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นาย ปฏิภาณ อบมาพันธ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน Fall semester of 2019 ณ Korea University of Technology & Education (KOREATECH) ในระหว่างวันที่ 2 กันยายน - 20 ธันวาคม 2562

2019-09-02 ถึง 2019-12-20

South Korea

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เคมี
นางสาว นงลักษณ์ อยู่แท้กูล นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ Elettr- Sincrotrone Trieste

2019-08-01 ถึง 2019-08-30

Elettr- Sincrotrone Trieste

Italy

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ] 100 [ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018