รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ผศ. นพ. ทวีศักดิ์ ทองทวี คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Screening colonoscopy for colorectal tumors in Helicobacter pytori related chronic gastritis 1,000 cases experience in Thaailand"

2018-12-15 ถึง 2018-12-20

Netherlands

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
อ. นพ. ศุภกฤต อุยวัฒนากุล คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง Prediction of 28-day mortality and sepsis occurrence by APACHE II score and albumin at admission in multi-based surgical intensive care unit in Thailand (THAI-SICU study) ในการประชุมนานาชาติ Public Health, Epidemiology & Nutrition ณ ประเทศฮ่องกง

2018-09-21 ถึง 2018-09-22

Hong Kong

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
นพ. ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมประชุมนานาชาติ An international Association For Medical Education (Amee 2018)

2018-07-25 ถึง 2018-08-02

Switzerland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
นพ. ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมประชุมหน่วย Colorectal Surgery ประจำโรงพยาบาล Seoul St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea

2018-07-23 ถึง 2018-08-17

The Catholic University of Korea

South Korea

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
อ. นพ. ศุภกฤต อุยวัฒนากุล คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย/เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

2018-02-07 ถึง 2018-07-21

New Zealand

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศูนย์วิจัยโรคปรสิต
ผศ. ดร. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


Co-Chair Person, Review committee Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019 ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศูนย์วิจัยโรคปรสิต
ดร. ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์ นักวิจัย Researcher


Committee Members, Review committee งาน Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019 ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศูนย์วิจัยโรคปรสิต
นางสาว พิชชา เพชรดี นักวิจัย Researcher


เข้าร่วมการประชุม Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019 ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศูนย์วิจัยโรคปรสิต
Ms. Thorsoeng Thongyindee
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์

2018-07-24 ถึง 2018-08-03

Oxford International College

United Kingdom

Inbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานวิจัย
รศ. พญ. สรญา แก้วพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


เป็น Plenary speaker ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
วิทยากรบรรยาย

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018