มทส. เยือน Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia

สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยระหว่าง Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) และ มทส. ที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา และจากการหารือโดยผู้บริหารระดับสูงของ ITS กับผู้บริหาร มทส. ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ Continue Reading

Four SUT’s students attended CommTech Camp Highlight 2017, Indonesia

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมCommTECH Camp Highlight 2017 ระหว่างวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2560 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย  กิจกรรมดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น เรียนภาษาอินโดนีเซีย Continue Reading