Delegation from CIAE and CNNC, China visited BNCT, SUT

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน  รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ Continue Reading

ศูนย์กิจการนานาชาติจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ “GIFT EXCHANGE”

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรม Merry Continue Reading

สถานกงสุลใหญ่ สปป. ลาวเยือน มทส.

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับท่านกงสุลคมคาย  พระวรชัย พร้อมคณะ จากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาจากาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาวที่ศึกษาอยู่ Continue Reading