ขอเชิญเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป มทส. เข้าร่วมกิจกรรม Conference for Non-Academic Staff (Iconstaff2020)

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป มทส. เข้าร่วมกิจกรรม International Conference for Non-Academic Staff (IconStaff2020) จัดโดย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Continue Reading

ขอเชิญนักศึกษา มทส. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Future Ready ASEAN Competitions

ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอเชิญนักศึกษา มทส. สัญชาติกลุ่มประเทศอาเซียน อายุไม่เกิน 35 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Future Ready ASEAN Competitions โดยการฟอร์มทีมประกอบด้วยนักศึกษา 2 คน Continue Reading

ขอเชิญนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “Maritime Culture in Indonesia: Marine Resilience and Historical Perspective”

Universitas Hasanuddin (UNHAS) ขอเชิญนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “Maritime Culture in Indonesia: Marine Resilience and Historical Continue Reading